Niet meer standaard reclamedrukwerk in uw brievenbus

​Sinds 1 januari 2021 ontvangt u als bewoner van de gemeente Baarn niet meer standaard ongeadresseerd reclamedrukwerk in de brievenbus. Als u dit wel wilt ontvangen, kunt u dit aangeven door een zogeheten ‘ja-ja-sticker’ op uw brievenbus te plakken. In het oude systeem was een nee-nee-sticker nodig om aan te geven dat men geen reclame wilde. Overigens kunnen de huis-aan-huisbladen bezorgd blijven worden bij adressen zonder ja-ja-sticker.

Volgens cijfers van Milieu Centraal krijgt een gemiddeld Nederlands huishouden per jaar ruim 30 kilogram reclamedrukwerk in de bus. Een van de redenen om de ja-ja-sticker in te voeren is papierverspilling tegen te gaan en het aantal ongelezen weggegooide folders te verminderen. Dit past ook in de ambitie van de gemeente wat betreft duurzaamheid. De gemeenteraad besloot eerder dit jaar tot de invoering van de ja-ja-sticker.

Wie geen sticker op de brievenbus heeft, ontvangt geen reclamedrukwerk, maar krijgt wel de huis- aan huis bladen. Wil men ook geen huis- aan huisbladen ontvangen, dan moet men een nee-nee-sticker op de brievenbus plakken.

Brievenbusstickers zijn onder meer digitaal aan te vragen bij de gemeente via www.baarn.nl/sticker.