Nieuwe subsidie voor duurzame initiatieven

Wilt u zonne-energie opwekken op uw dak en/of energiebesparende maatregelen treffen én anderen stimuleren dat ook te doen? Dan kunt u vanaf nu subsidie aanvragen voor uw projectidee.

Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan het verduurzamen van panden, door het besparen van energie en/of het plaatsen van zonnepanelen op daken. Hierbij wat inspiratie:

  • Samen met de buren of met uw vereniging energie besparen.
  • Zonnepanelen op uw dak leggen en anderen stimuleren om dat ook te doen.

De kosten die voor subsidie in aanmerking komen, zijn onder meer kosten voor projectleiding, communicatie en het huren van een zaal voor een bijeenkomst. U kunt via deze regeling geen subsidie krijgen voor duurzaamheidsmaatregelen zelf.

Wat is het maximale subsidiebedrag?

De subsidie voor een duurzaam initiatief is maximaal €2.000. Voor een project kunt u maximaal één keer subsidie krijgen. Een initiatiefnemer kan per jaar maximaal twee keer gebruik maken van de projectsubsidie. 

De subsidiepot voor projectsubsidies is €10.000 per jaar. 

Hoe vraag ik een subsidie aan?

U vraagt een subsidie aan via deze pagina. Daar vindt u een voorbeeld van een activiteitenplan en een begroting. In uw aanvraag beschrijft u welke activiteiten u uit wilt voeren en hoe deze bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.

Wat zijn de regels voor het aanvragen van een subsidie?

De belangrijkste regels zijn:

  • De subsidie wordt alleen verstrekt aan initiatiefnemers die activiteiten willen uitvoeren voor en met Baarnse inwoners, bedrijven en/of instellen.
  • De activiteiten dragen concreet bij aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving door het verminderen van energieverbruik en/of de productie van duurzame energie in de vorm van zonnepanelen op daken.
  • De subsidie wordt alleen verstrekt als de kosten noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteit.
  • De activiteiten moeten starten in het jaar dat de subsidie is aangevraagd en moeten binnen een jaar na aanvangsdatum worden voltooid.
  • De activiteit of het project heeft geen commercieel doel.
  • Wie het eerst komt, het eerst maalt. 
  • Na afloop van het project maakt u een verslag waarin staat hoe het project is verlopen, wat de eventuele vervolgstappen zijn en welke tips u heeft voor andere initiatieven.

De volledige subsidieregeling vindt u onderaan deze pagina

Meerjarige subsidies

De gemeente heeft ook subsidie beschikbaar voor initiatiefnemers die al ervaring hebben opgebouwd met duurzaamheidsactiviteiten die gericht zijn op continuïteit. Nieuwe initiatiefnemers kunnen met behulp van de projectsubsidie ervaring opbouwen. De volgende periode om meerjarige subsidie aan te vragen, start op 15 oktober 2022. De subsidiepot voor deze initiatieven is €90.000 per jaar.

Heeft u nog vragen?

Heeft u een projectidee en heeft u nog vragen over de subsidievoorwaarden? Wij lichten de voorwaarden graag toe en kunnen met u meedenken over het indienen van een aanvraag. U kunt contact opnemen met Beatrijs Erends, beleidsadviseur energietransitie, via b.erends@baarn.nl of 06-18205738.