Nieuwjaarstoespraak burgemeester Röell

Dinsdag 8 januari vond de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur plaats in Theater De Speeldoos. Hier leest u de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Mark Röell terug.

Dames en heren,


Allemaal van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Baarn. Ik vind het fijn dat u in groten getale naar De Speeldoos – ons theater – bent gekomen.

Mede namens het gemeentebestuur wens ik u en degenen die u dierbaar zijn, een gelukkig, voorspoedig en vooral gezond 2019.

In deze inspirerende omgeving heet ik in het bijzonder de genomineerden van de Baarnse Cultuurprijs en de Vrijwilligersprijs 2019 welkom. Nog even geduld en u weet wie u, het Baarnse publiek tot winnaars heeft gekozen!

Een inspirerende omgeving die een belangrijke verandering ondergaat. Als u nieuwsgierig bent naar de plannen en het voorlopige schetsontwerp van het nieuwe onderkomen van ons theater, de bibliotheek en de Volksuniversiteit bent u van harte welkom op 14 januari bij de informatieavond hier in het theatercafé.

Op een moment als dit is het traditie dat ik als burgemeester terugkijk en wat mij betreft vooral vooruitkijk naar een nieuw jaar voor onze inwoners en onze gemeente. Tradities als deze houd ik graag in ere. Maar ik besef ook terdege dat ik met mijn toespraak slechts één van vele geluiden en meningen ben. Er is een groeiende veelheid van maatschappelijke discussies die door inwoners, bestuurders van verenigingen, raadsleden, ondernemers enzovoorts gevoerd wordt. Op allerlei niveaus en via allerlei kanalen. In de traditionele media – zoals kranten, radio en televisie – maar ook – veel en steeds meer – via de sociale media.

Dat is op zichzelf genomen ook een goede zaak. Een gezonde democratie is gebaat bij gesprekken tussen mensen. Over waar we nú staan en waar we straks naartoe zouden moeten. Discussies waarbij naar elkaar wordt geluisterd en er meningen worden uitgewisseld, voorzien van argumenten en met oog voor het perspectief van de ander.

‘Het perspectief van de ander’… Met letters uit dat woord – ‘perspectief’ - kun je ook het woord ‘respect’ maken. Ik vind die twee zaken ook bij elkaar horen. Respect voor elkaars mening toon je, door ook het perspectief van de ander te bezien. Door ook eens door de ogen van de ander te kijken.

Aan respect voor hulpverleners heeft het helaas tijdens de jaarwisseling op veel plekken in het land ontbroken. Onacceptabel wat mij betreft.

Zij verdienen ons respect voor datgene wat zij 24/7, 365 dagen voor ons doen. Of het nu de brandweer is, de ambulancemedewerkers, de marechaussee of de politie. Sinds de invoering van de Nationale Politie heeft het korps het niet altijd even makkelijk om het werk te doen, maar heeft de politie het afgelopen jaar wél doortastend en voortvarend een inbrekersbende in Baarn opgerold.

Ook denk ik aan onze drie BOA’s die het handhavingsbeleid uitvoeren dat door Raad en College is vastgesteld en regelmatig respectloos worden bejegend.

Ik spreek de wens uit dat we dit jaar allemaal achter onze hulpverleners gaan staan. Om dat te benadrukken stel ik voor dat we deze mannen en vrouwen nu een groot applaus geven.

Respect is er wat mij betreft ook onomstotelijk voor onze belangrijke grondrechten, zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geloof én vrijheid van seksuele richting. Vandaar dat we vandaag de regenboogvlag hebben uitgehangen.

Dames en heren, dat ik slechts één van de vele stemmen ben binnen al die discussies die overal in onze democratie gevoerd worden, plaatst ook de traditie van deze Nieuwjaarstoespraak in een veranderend perspectief. U bent niet afhankelijk van deze toespraak om u een idee te vormen van hoe de gemeente Baarn het afgelopen jaar politiek heeft gevaren. Als betrokken inwoners hebt u dat beeld ongetwijfeld al en blijft u zich dat vormen. U heeft – naar ik van harte hoop – bij de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maart gestemd op een politieke partij die het best met uw ideeën overeenkwam.

Ook dit jaar kunt u weer uw stem uitbrengen. Drie keer zelfs. Voor Provincie, Waterschap en Europees Parlement.

Zoals dat bij verkiezingen gaat, heeft de uitkomst in maart geleid tot verschuivingen in de samenstelling van de gemeenteraad, het hoogste orgaan van onze gemeente. Daarna is er door de partijen onderhandeld en is er opnieuw een coalitie gevormd. Deze coalitie heeft een collegeprogramma opgesteld met allerlei plannen waaraan het gemeentebestuur de komende jaren gaat werken. Als u het nog niet gedaan heeft, nodig u van harte uit om het te lezen op onze gemeentelijke website. De titel van het programma is ‘Duurzaam en ondernemend vooruit!’. Het is een positieve, optimistische titel die wijst naar wat komen gaat. Vooruit, moeten we! De handen uit de mouwen! De blik gericht op de toekomst!

Om vooruit te komen in die toekomst zal steeds meer de samenwerking gezocht worden met andere gemeenten. Bijvoorbeeld in Regio Amersfoort verband of met gemeenten dichtbij als Eemnes, van wie de inwoners vanaf 1 januari gebruik maken van het milieustation, Soest en Bunschoten. Samenwerking vanuit onze eigen kracht om onze dienstverlening naar u te blijven versterken.

Dames en heren, deze toespraak is verder geen beschouwing van het politieke jaar 2018. Maar ik wil u wel kort een perspectief meegeven voor het komende jaar 2019. En dat doe ik aan de hand van de wereldberoemde kunstenaar en meester van het perspectief, Maurits Cornelis Escher, die tientallen jaren in Baarn heeft gewoond en gewerkt en hier ook is begraven. In het gemeentehuis en op allerlei andere plekken in Baarn vindt u nog vele etsen, geïnspireerde kunstwerken en andere sporen terug van deze befaamde graficus. En ik hoop dat de plannen die nu worden ontwikkeld tot nog veel meer Escher in onder andere de openbare ruimte in Baarn zullen leiden.

Escher speelde met perspectief en neemt ons als toeschouwer mee naar nieuwe werelden en nieuwe manieren van kijken.

Hij had de moed zekerheden opnieuw te bekijken en kritische vragen te stellen. En hij gebruikte het perspectief in zijn kunst om juist dat aan iedereen zichtbaar te maken.

Dames en heren, ik wens u allen een positief perspectief in 2019, optimistisch kijkend naar de toekomst, een kritische blik waar dat nodig is, maar altijd met oog én respect voor elkaar.

Samen kunnen we dat in Baarn!