Nieuwjaarstoespraak burgemeester Röell

Lees de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Röell, uitgesproken tijdens de nieuwjaarsuitzending van de gemeente Baarn op dinsdag 11 januari 2022.

Klik hier om de nieuwjaarsuitzending terug te kijken

Beste inwoners van Baarn,

2021 is opnieuw een jaar van uitersten geweest voor vrijwel iedereen: jong en oud, scholier en student, ondernemer, werknemer of gepensioneerde, verenigingsbestuurder en vrijwilliger, mantelzorger, vader of moeder. Mensen werkzaam in de horeca, onderwijs, in de cultuursector en natuurlijk onze mensen in de zorg.

In al die rollen waarin we met elkaar onze samenleving vormen, hebben we afgelopen jaar door de coronacrisis geleefd tussen hoop en vrees. Met perspectief tijdens een zomer van versoepelingen, maar aan het einde van het jaar ook met aanpassingen, beperkingen, sluitingen en zorgen voor een volgende golf. 

Dat maakte 2021 opnieuw een zwaar jaar waarin veel van ons gevraagd werd. Bijvoorbeeld van ons aanpassingsvermogen. Wat mij hierin positief stemt is de veerkracht die we als samenleving elke keer weer met elkaar opbrengen. Maar voor sommigen zit er ook een einde aan die veerkracht. In dat kader hebben we gisteren als Utrechtse burgemeesters via Sharon Dijksma een noodkreet aan het kabinet gedaan waarin we zeggen dat het water aan de lippen staat bij ondernemers in de zogenoemde niet-essentiële detailhandel. Voor hen is meer financiële steun nodig, of een verantwoorde versoepeling van bestaande maatregelen. Laten we zoeken naar wat wel kan, kijken naar mogelijkheden.

Maar er werd afgelopen jaar ook veel gevraagd van de manier waarop we met elkaar omgaan. Deze stond én staat onder druk.

In een samenleving die voor grote uitdagingen staat, zijn juist die omgangsvormen zo belangrijk. Behandelen we elkaar met respect en fatsoen? Beschikken we over het vermogen om met elkaar in gesprek te blijven?  Staan we open voor elkaar, óók als meningen verschillen? Vergroten we onze verschillen uit tot reusachtige proporties en voeren we alleen maar de discussie op de flanken en vergroten we de polarisatie in de samenleving. Óf zoeken we vooral naar wat ons bindt? En gebruiken we dát als uitgangspunt voor hoe we samen verder gaan? 

Het antwoord op die vragen zal in 2022 van bepalend belang zijn voor een verdraagzame samenleving. Hier moeten we onze energie de komende tijd op in zetten. Ik zal dat zeker doen.

2022 zal ook het jaar zijn van de gemeenteraadsverkiezingen. Op 14, 15 en 16 maart kunnen we weer stemmen en ik roep iedereen, maar ook vooral de jonge ‘eerste keer’ kiezers, op om hun stem uit te brengen. Het is een voorrecht te leven in een democratische rechtstaat als Nederland en om je stem te kunnen laten horen over lokale zaken. En wat de gemeente doet, merk je vaak heel direct in je eigen leefomgeving. 

De komende weken zullen de partijen die aan de verkiezingen deelnemen ongetwijfeld weer flink hun best doen om hun plannen voor de toekomst van de gemeente Baarn voor het voetlicht te brengen. De deelnemende partijen roep ik op om dat ook met respect te doen voor andere partijen en de verruwing tegen te gaan die soms ook het politieke bedrijf lijkt te treffen. Jong en oud kijken naar de politiek en de manier waarop we daar met elkaar omgaan. Welke woorden we gebruiken doet ertoe. Ondanks de verschillen van mening werken we als gemeentebestuur tenslotte samen aan een gedeeld doel, namelijk het welzijn van al onze inwoners.

Het belang van respectvol en fatsoenlijk met elkaar omgaan geldt niet alleen in onze persoonlijke contacten of in de politieke arena. Maar ook in de publieke ruimte. 

We kijken terug op een jaarwisseling waarin er ondanks een vuurwerkverbod toch heel veel vuurwerk is afgestoken – landelijk, maar zeker ook in Baarn. Op zo’n schaal dat handhaving in praktische zin onmogelijk blijkt. Hoe je ook tegen een verbod aankijkt, duidelijk is dat dít niet de bedoeling van een verbod kan zijn. Hier zal met de landelijke overheid het komende jaar het gesprek ook over gevoerd gaan worden.

Daarnaast waren er ook diverse vernielingen van publieke en particuliere eigendommen. Zo sneuvelde er op oudejaarsnacht onder meer verkeersborden, prullenbakken, een winkelruit en moet de koepel in de Pekingtuin gereinigd worden. Allemaal maatschappelijke kosten. En laat mij héél duidelijk zijn: als je een greintje fatsoen hebt, blijf je met je handen van andermans spullen af. Vernielen is namelijk volkomen zinloos.

Ik spreek de hoop uit dat 2022, ondanks de uitdagingen die er ongetwijfeld gaan komen, een jaar wordt waarin we elkaar blijven opzoeken, blijven vinden. In gesprek blijven met elkaar en naar elkaar blijven omzien. 

Ik wens u, mede namens het gehele gemeentebestuur, een gezond en voorspoedig nieuwjaar. 

Burgemeester Mark Röell