Noordschil en Drie Eiken geslaagd voor audit 

De bedrijventerreinen Noordschil en de Drie Eiken zijn geslaagd voor de audit en hebben daarmee opnieuw het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen Continu Samenwerken behaald. De hechte samenwerking tussen gemeente, ondernemers, brandweer, politie en Securitas werpt hiermee haar vruchten af om de bedrijventerreinen veiliger en prettiger te maken. 

De samenwerking Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerreinen in Baarn is gestart in 2017 op initiatief van de gemeente en de ondernemers. Het Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en beveiligers afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Elke drie jaar moet er opnieuw ‘examen’ worden gedaan. De laatste maanden is dan ook hard gewerkt door de werkgroep met als resultaat dat de Noordschil en de Drie Eiken geslaagd zijn voor de audit. Hiermee zijn de bedrijventerreinen weer gecertificeerd voor de jaren  2021 t/m 2023.

Wethouder Jansma is tevreden. “Het is belangrijk voor het ondernemersklimaat en het tegengaan van leegstand dat de bedrijventerreinen er netjes bijliggen. Het is dan ook heel belangrijk dat alle betrokken partijen elkaar goed weten te vinden. KVO-b bewijst hiermee haar waarde.”

Knelpunten weggenomen

Henk van Asch van bedrijvenvereniging NoordEik is ook tevreden en ziet daarnaast ook ruimte voor verbetering. “De algemene indruk is goed. Momenteel zijn er op de bedrijventerreinen weinig problemen, maar het veiligheidsgevoel  zou omhoog kunnen door camerabewaking en een beter georganiseerde surveillancedienst. De bedrijventerreinen zijn redelijk schoon en veilig en door het goede contact met de gemeente hebben we al een aantal knelpunten weg kunnen nemen.” Belangrijke actie waar we nu mee bezig zijn is het vernieuwen van de bebording zodat er weer sprake is van een professionele uitstraling en het rommelige beeld van de zwerfborden verdwijnt. Meer leden en de collectiviteit oppakken is een ander aandachtspunt

Veiligheidsgevoel

Het KVO-B draagt bij aan het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en inwoners. Ook stimuleert het een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen. MKB-Nederland heeft het examenproces begeleid. Groot voordeel van het keurmerk is dat alle ondernemers korting kunnen krijgen op hun verzekeringspremie. De gemeente en bedrijvenvereniging zullen er voor zorgen dat geïnteresseerde ondernemers het certificaat ontvangen.