Onderhoud aan noordelijk deel Brinkstraat

Vanaf maandag 11 september wordt een deel van de Brinkstraat opgeknapt. Het betreft het deel tussen de Burgemeester Penstraat en de Kerkstraat. De rijbaan wordt bijna helemaal opnieuw bestraat met de bestaande stenen. Daarnaast worden er paaltjes, fietsenrekken enzovoorts rechtgezet en schoongemaakt. In de loopstroken worden de grootste verzakkingen uit de straat gehaald. En op enkele plekken wordt de goot vervangen.

Onlangs is door Vitens de nieuwe waterleiding in de Brinkstraat aangelegd. De oude waterleiding loopt voor een deel onder de rijbaan. Die wordt gelijktijdig met het herstraten verwijderd, zodat de straat maar één keer opgebroken hoeft te worden.

Verkeershinder

Omdat men de route Brinkstraat – Burgemeester Penstraat tijdens het werk niet kan rijden wordt het éénrichtingverkeer in de burgemeester Penstraat tijdelijk opgeheven. Bestemmingsverkeer voor de Brinkstraat kan, indien echt nodig, vanaf de Kerkstraat de weg in, maar men rijdt dan tegen het werkvak aan en kan niet keren!

Op 11 september wordt er gestart aan de zijde van de burgemeester Penstraat en het streven is om alle werkzaamheden vrijdag 29 september afgerond te hebben.