Ontwerpen voor vernieuwing van diverse speelplekken

Afgelopen voorjaar heeft de gemeente wensen opgehaald van ouders en kinderen over de vernieuwing van de speelplek in hun buurt. Het gaat om openbare speelplekken aan de Padangstraat, de Kemphaanstraat, de Stellingwerflaan en de Diepenbrocklaan, bij het Hoge (Bomen) Bos. Inmiddels zijn de schetsontwerpen van de voorgenomen inrichting klaar. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd. De ontwerpen kunt u onderaan de pagina downloaden.

In de nota Ruimte voor spelen (2009) heeft de gemeenteraad voor heel Baarn aangegeven waar behoefte is aan speelruimte en voor welke leeftijdsgroepen. Dit plan is een leidraad voor het onderhoud en vernieuwing van sport- en speelplekken. Elk jaar staat de vernieuwing van een aantal speelplaatsen op de planning en verder nog het vervangen van enkele speeltoestellen op diverse plekken. Voorafgaand aan het vernieuwen overlegt de gemeente ter plekke met omwonenden en overige gebruikers van een speelplaats over de wensen. Deze inbreng wordt meegenomen in het ontwerp.

Hebt u opmerkingen over de ontwerpen, dan kunt u binnen 14 dagen een e-mail sturen naar pieter.brandjes@baarn.nl.