Open brief burgemeester Mark Röell

Lees de nieuwste open brief van burgemeester Mark Röell naar aanleiding van het stijgend aantal coronabesmettingen.

Beste inwoners van Baarn,

‘De tijd van behoedzaam zijn is nog niet voorbij. Corona is nog steeds niet verdwenen.’ Dat schreef ik in mijn laatste open brief, kort voor de zomervakantie. In die weken daalde het aantal besmettingen en steeg het aantal gevaccineerde mensen fors. Maar met het intreden van het najaar is het voorbehoud dat ik toen maakte helaas opnieuw actueel geworden. Het coronavirus is inderdaad nog niet verdwenen en maakt nu een nieuwe opmars. Ook in Baarn is het dagelijks aantal besmettingen niet eerder zo hoog geweest. Dat aantal moet dus weer omlaag en daar kunnen we allemaal iets in betekenen.

Vergeleken met vorig najaar is er gelukkig wel belangrijke vooruitgang geboekt. Er zijn heel veel mensen gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat is belangrijk. Ja – wie gevaccineerd is kan nog steeds besmet raken en iemand anders besmetten, maar je loopt veel minder kans ziek te worden. Vaccinatie helpt echt tegen het ontwikkelen van ernstige klachten waarvoor ziekenhuis- of zelfs IC-opname nodig is.

Dat laatste is heel belangrijk, want de huidige stijging van het aantal coronabesmettingen belast de zorg. En de artsen en verpleegkundigen hebben het de afgelopen 20 maanden al continu zwaar gehad. Onlangs sprak ik een goede kennis die in een ziekenhuis werkt. Die vertelde mij dat er momenteel in het ziekenhuis waar hij werkt inderdaad weer behandelingen uitgesteld moeten worden. De nood is hoog en het terugdringen van het aantal besmettingen is hard nodig om verdere overbelasting van de zorg te voorkomen en te zorgen dat die heup- of hartoperatie of andere uitgestelde behandeling wel door kan gaan.

En ik begrijp heel goed dat het helemaal niet fijn is dat er nieuwe maatregelen gelden. Dat geldt voor ons allemaal. Voor ondernemers en zeker ook voor de horecaondernemers. Maar ik roep u echt op om u weer aan de basismaatregelen te houden. Handen wassen, anderhalve meter afstand houden, het dragen van een mondkapje, het werken thuis – tenzij dat echt niet kan. En als u nog niet gevaccineerd bent, doe ik een beroep op u om dat wel te overwegen. Als u twijfelt, praat erover met uw omgeving. Laat u goed informeren.

Laten we er samen voor zorgen dat het aantal besmettingen beheersbaar blijft. Ik hoop ook dat we allemaal een beetje op elkaar letten, geduld met elkaar hebben en elkaar helpen waar dat nodig is. Ook de (horeca)ondernemers die u vragen om een corona toegangsbewijs. Maak het hen niet moeilijk.

Met hartelijke groet en blijf gezond,

Mark Röell
Burgemeester van Baarn


Een compleet overzicht van de coronamaatregelen met toelichting vindt u op de website www.rijksoverheid.nl/coronamaatregelen. Of bel gratis met 0800-1351. Vaccineren kan gratis, zonder afspraak, in Baarn en omgeving. Bijvoorbeeld in Theater De Speeldoos, aan de Rembrandtlaan 35, waar u op maandag terecht kunt van 9.30 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Op andere dagen kunt u elders in omgeving van Baarn terecht voor een gratis vaccinatie. Kijk op de website van de GGD-regio Utrecht voor de verschillende plekken en meer informatie: www.ggdru.nl/corona. Of bel met 030-6305400. Ook als u twijfels of vragen hebt, kunt u hier terecht.