Oproep aan jongeren: ‘Help ons met een vlog over duurzame energie in Baarn’

Wethouder Hugo Prakke roept jongeren op om een vlog te maken over duurzame energie. ‘Alle gemeenten moeten aan de slag met plannen voor de opwek van duurzame energie’, zegt Prakke. ‘Dat geldt ook voor Baarn. We gaan plekken aanwijzen waar in de toekomst windmolens of zonnevelden kunnen komen. Het zou ontzettend helpen als jongeren laten weten wat voor ideeën zij hebben. Het gaat tenslotte om de wereld waarin zij straks wonen en werken.’

Waar in Baarn is ruimte voor het opwekken van duurzame energie met zonnevelden en of windmolens? Dat is een van de vragen waar de gemeente zich de komende tijd over buigt. Wethouder Prakke vraagt jongeren om daarbij te helpen. Zijn zonne- en windenergie een goede kans om de klimaatverandering tegen te gaan, of hebben jongeren andere ideeën? Wat zijn de voor- en nadelen?
 

Hugo Prakke: ‘Duurzame energie en energiebesparing zijn belangrijk als wij in de toekomst een klimaatneutrale en leefbare gemeente willen zijn. Die ambitie staat onder meer in het Baarns Klimaat Akkoord. Meer dan honderd partijen hebben dat akkoord in 2017 ondertekend. Als we erover nadenken hoe we dat gaan doen, mag de stem van de toekomst wat mij betreft niet ontbreken. Vandaar deze oproep aan alle jongeren van Baarn.'

Waarom wind en zon?

De insteek is dat in Baarn alle energie die wordt verbruikt duurzaam gaat opwekken. Prakke: ‘Sowieso proberen we zoveel mogelijk energie te besparen en op daken van huizen en bedrijven zonnepanelen te krijgen, maar dat is niet genoeg. Grootschalige opwek is nodig. Tot 2030 moeten we het dan vooral hebben van zonnevelden en windmolens; daarna zijn er misschien ook andere technieken ontwikkeld die haalbaar en betaalbaar zijn.’ Baarn gaat in overleg met inwoners en bedrijven op zoek naar locaties binnen de gemeente waar ruimte is. Ook wil de gemeente uitzoeken welke voorwaarden moeten gelden voor de nieuwe energielocaties. In april en mei organiseert de gemeente daarom verschillende online bijeenkomsten.

Hoe kunnen jongeren meedoen?

Prakke roept jongeren van 17 jaar en ouder op om een vlog te maken met hun ideeën over duurzame energie en de toekomst. Die vlog kunnen jongeren delen op social media met een verwijzing naar de hashtag #nuvoorlater; ook kunnen ze de gemeente Baarn erin taggen (@GemeenteBaarn). De vlog mag ook rechtstreeks naar nuvoorlater@baarn. De gemeente neemt de inbreng van de vlogs mee in de gesprekken die nog worden gevoerd met andere inwoners van Baarn, met bedrijven en organisaties. Een selectie van de leukste vlogs wordt gebruikt voor een compilatiefilm over jongeren en duurzame energie.