Oproep: help jonge bomen tijdens de droogte

Af en toe valt er een beetje regen, maar over het geheel genomen is het voorjaar dit jaar bijzonder droog. Vanwege deze droogte geeft de gemeente extra water aan pas aangeplante bomen in de openbare ruimte. Vanwege de lengte van deze droge periode, kunnen wij ook uw hulp gebruiken. Wij zouden het waarderen als u extra water zou willen geven aan nieuw aangeplante bomen in de openbare ruimte rond uw woning of bedrijf. Vooral jonge bomen zijn kwetsbaar en hebben bij droogte extra water nodig om een goede start te maken. Een paar emmers water per boom helpt al veel.

Het beste tijdstip van watergeven in ’s avonds. Het water kan dan goed in de grond trekken en er verdampt minder water. Bomen krijgen bij droogte idealiter om de 3 dagen water. Geef bij voorkeur water uit de regenton.

Tijdens het watergeven kan het zijn dat het water eerste over de grond wegspoelt en niet in de grond wil trekken. De grond is dan zo droog dat deze eerst even natgemaakt moet worden. Na een aantal minuten is de bovengrond vochtig genoeg zodat het gegeven water wel in de grond zakt.

Regen op komst?

Ook wanneer er (kans op) regenval is, is water geven nuttig. Door de droogte wordt regen slecht namelijk opgenomen door de droge grond. Water geven zorgt ervoor dat de (voorspelde) regen de boomwortels beter bereikt.

Alvast bedankt voor uw hulp!