Panoramafoto’s in Baarn

​Het bedrijf Cyclomedia maakt in de periode midden juli tot midden september panoramafoto's in Baarn. Hiervoor rijdt een auto voorzien van bedrijfslogo met een speciale camera op het dak door alle straten van Baarn. De foto’s worden gemaakt vanaf de openbare weg. De werkzaamheden duren enkele weken, maar veroorzaken over het algemeen geen overlast voor het verkeer.

Cyclorama’s worden gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen. Jaarlijks worden nieuwe foto’s gemaakt.

De opnamen bevatten mogelijk persoonsgegevens, zoals herkenbare gezichten en kentekens, op grond waarvan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) van toepassing is. In de opnamen die CycloMedia maakt wordt privacy gevoelige informatie, te weten herkenbare personen en/of kentekens van auto’s, onherkenbaar gemaakt (‘geblurd’).

Voor vragen, verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met:

CycloMedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel of privacy@cyclomedia.com. Meer informatie vindt u op www.cyclomedia.com