Panoramafoto’s in Baarn

Het bedrijf CycloMedia zal in opdracht van de gemeente in de periode van eind augustus tot eind oktober panoramafoto’s maken in Baarn. Hiervoor zal een auto voorzien van bedrijfslogo met een speciale camera op het dak door alle straten van Baarn rijden. De foto’s worden gemaakt vanaf de openbare weg. De werkzaamheden duren enkele weken, maar zullen over het algemeen geen overlast voor het verkeer veroorzaken.

Cyclorama’s worden gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen. Jaarlijks worden nieuwe foto’s gemaakt.


De opnamen bevatten mogelijk persoonsgegevens, zoals herkenbare gezichten en kentekens, op grond waarvan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) van toepassing is. In de opnamen die CycloMedia maakt wordt privacygevoelige informatie, te weten herkenbare personen en/of kentekens van auto’s, onherkenbaar gemaakt (‘geblurd’).

Voor vragen, verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met:

CycloMedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel of privacy@cyclomedia.com. Meer informatie vindt u op www.cyclomedia.com