Plan maatregelen veilig verkeer Vondellaan

Afgelopen weken is er in nauwe samenwerking met enkele bewoners van de Vondellaan een plan gemaakt voor verkeersmaatregelen die de verkeersveiligheid in deze laan moeten bevorderen. De maatregelen bestaan vooral uit het aanpassen van enkele bestaande snelheidsremmers en de aanleg van een enkele nieuwe snelheidsremmer. Bedoeling is dat door de aanpassingen en aanvullende maatregelen de rijsnelheid afneemt en de (fiets)veiligheid toeneemt.

Aanwonenden van de Vondellaan hebben de concept plannen eerder ontvangen en daarop kunnen reageren. De reacties zijn verwerkt tot een definitief plan dat ook naar de aanwonenden is verzonden met de mogelijkheid voor bepaalde zaken nog aandacht te vragen via het e-mailadres van de heer Bonestroo, beleidsambtenaar Verkeer: m.bonestroo@baarn.nl

U kunt het digitale plan in de vorm van een kaart hieronder downloaden (Adobe Reader benodigd). Ook vindt u hieronder de bewonersbrief.

Na 1 december wordt het ontwerp definitief en de werkzaamheden voorbereid en uitgevoerd. Aanwonenden worden daarover te zijner tijd geïnformeerd.