Raad bespreekt Paleis Soestdijk in juli

Om nog vóór het komende zomerreces een besluit te nemen over het voorontwerp bestemmingsplan voor Paleis Soestdijk, komt de Baarnse gemeenteraad in de maand juli een aantal maal extra bij elkaar om te vergaderen.

De vergaderingen zijn op 1, 8 en 15 juli aanstaande en staan geheel in het teken van het voorontwerp bestemmingsplan. De raad heeft voor een aparte vergadercyclus gekozen vanwege belang van het onderwerp en de aandacht die participatie vraagt.

Om behandeling van het plan in juli mogelijk te maken, zijn de geplande reguliere raadsvergaderingen in juni en juli iets naar voren gehaald. Hierdoor komt in de maand juli tijd vrij voor behandeling van het voorontwerp bestemmingsplan in drie vergaderingen.

In verband met de maatregelen rond het tegengaan van het coronavirus, vinden de vergaderingen plaats in aangepaste vorm, namelijk digitaal of fysiek zonder aanwezig publiek in de raadszaal. Ook inspreken gaat anders dan gebruikelijk. Alle vergaderingen zijn live te volgen via gemeentelijke website www.baarn.nl/gemeenteraad en op televisie en internet via de lokale omroep RTV Baarn.

Raadsvergaderingen over Paleis Soestdijk
Op woensdag 1 juli vanaf 20.00 uur is er een digitale raadsvergadering in het kader van ‘Informatie in de Raad’. De inspraak wordt vanuit het gemeentehuis live uitgezonden en maakt zo direct onderdeel uit van de digitale vergadering. Insprekers moeten zich uiterlijk 24 uur van te voren melden bij de griffier. Dat kan door een e-mail te sturen naar: n.both@baarn.nl of te bellen met 035-5481717.

Woensdagavond 8 juli vanaf 20.00 uur debatteren de raadsfracties over het plan tijdens een vergadering in het kader van ‘Debat in de Raad’. Dit is een vergadering waarbij alleen woordvoerders van de fracties en portefeuillehouder(s) in de raadszaal aanwezig zijn. Er is dus geen publieke tribune, perstribune of inspreekmogelijkheid. Het debat is wel voor iedereen live te volgen via de gemeentelijke website en lokale omroep RTV Baarn.

15 juli vanaf 20.00 uur is er ten slotte een digitale raadsvergadering ‘Besluit in de Raad’, waar een besluit over het voorontwerp bestemmingsplan Paleis Soestdijk wordt genomen. Ook deze vergadering wordt live uitgezonden via internet en lokale omroep.

Meer informatie
Agenda en stukken van de extra raadsvergaderingen over het voorontwerp bestemmingsplan Paleis Soestdijk verschijnen over enkele weken op de website www.baarn.nl/gemeenteraad. Bij vragen over de vergaderingen kan men contact opnemen met de griffier, per e-mail via n.both@baarn.nl of telefonisch via 035-5481717. Inwoners en belanghebbenden kunnen ook contact opnemen met de diverse raadsfracties. De contactgegevens staan op de website.