Rijkswaterstaat: juli starten werkzaamheden verbreding A27 & A1

Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie 3Angle starten in juli met de wegwerkzaamheden voor de verbreding van de A27/A1 aansluiting Utrecht-Noord – knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten-Spakenburg. U bent welkom op één van de informatiebijeenkomsten die Rijkswaterstaat organiseert bij u in de buurt.

De bijeenkomsten voor Hilversum en Baarn zijn op:

  • donderdag 8 juni, van 19.30 tot 21.30 uur,  in Restaurant Groot Kievitsdal, Hilversumsestraatweg 19 te Baarn.
  • woensdag 21 juni, van 19.30 tot 21.30 uur, in Theater de Speeldoos, Rembrandtlaan 35 te Baarn.

Het programma bestaat uit een kort welkomstwoord en een informatiemarkt. Op de markt informeert Rijkswaterstaat over hoe de weg wordt verbreed en wat de impact is voor de omgeving en weggebruikers. Ook lichten ze het inrichtingsplan voor o.a. natuur toe.

Speciale bijeenkomsten voor bedrijven

Voor bedrijven is er in Hilversum en Baarn voorafgaand een bijeenkomst van 18.15 tot 19.30 uur, waarin een presentatie wordt verzorgd over wat het project inhoud met speciale aandacht voor de thema’s doorstroming en bereikbaarheid.

Tot juli weinig hinder voor verkeer

Hoewel de wegwerkzaamheden voor de verbreding pas in juli starten, is 3Angle nu ook al soms aan het werk op de weg: dat is vanwege onderhoud. In de periode tot juli is er nauwelijks hinder van de werkzaamheden voor het verkeer, omdat 3Angle vooral langs de wegen werkt en tijdens de nacht als er minder verkeer is. De A1 en A27 blijven gewoon bereikbaar.

Eerst geluidschermen, dan weg verbreden

Waar op nieuwe locaties geluidschermen zullen komen, plaatst 3Angle deze in veel gevallen vóórdat het werk aan de weg plaatsvindt. Zo houden de schermen al tijdens het werk het weg- en bouwgeluid tegen. 3Angle heeft meer slimme bouwmethoden. De aannemerscombinatie maakt voorafgaand aan de wegverbreding een aantal kleine aanpassingen aan de weg bij Baarn aansluiting 10 Soest, oprit Hilversum richting Utrecht en tussen Utrecht Noord en afrit Bilthoven. Hierdoor gaat het in- en uitvoegen makkelijker, verbetert de verkeersdoorstroming met als positief effect: beperking van ‘sluipverkeer’.

Van 2 naar 3 rijstroken op A27, al tijdens de realisatie

Met een ander slimmigheidje zorgt 3Angle dat de doorstroming op de weg op peil blijft, zelfs tijdens de werkzaamheden. Op A27 en A1 zijn nu per rijrichting 2 rijstroken waar 120 /130 km/u gereden mag worden. Tijdens de werkzaamheden wordt het stuk waar op dat moment gewerkt wordt (het werkvak), omgezet naar 3 smallere rijstroken waarop je 90 km/u mag rijden. Hoewel dit langzamer is, laten verkeersmodellen zien dat de doorstroming verbetert. Na de werkzaamheden liggen er 3 brede rijstroken waarop weer 120/130 km/u gereden kan worden en schuift het werkvak stroomopwaarts op, totdat de weg geheel verbreed is. In juni publiceren we een artikel waarin we in meer detail ingaan op hoe 3Angle werkt en het verkeer zo veel mogelijk probeert te ontzien.

Tweede fase bomenkap vanaf juli

Om de wegverbreding mogelijk te maken, zijn er voorafgaand aan het broedseizoen bomen gekapt aan de zijkanten van de bestaande A1 en A27. Deze bomen heeft 3Angle gekapt op locaties die we nodig hebben bij de start van de wegwerkzaamheden in juli. Fase 2 van de bomenkap volgt vanaf juli, na het broedseizoen. Mocht het toch in uitzonderlijke gevallen nodig zijn om in het broedseizoen te kappen, dan gebeurt dit altijd onder begeleiding van een ecoloog zonder broedende vogels te verstoren. Rijkswaterstaat compenseert de hectares aan bomen die verdwijnen voor  het verbreden van de weg. Voor bomen die weggehaald worden voor verbetering van de natuur of het landschap, komen niet altijd bomen terug, omdat de verbeteringen aan natuur en landschap op zichzelf al voor een betere landschappelijke kwaliteit zorgen. Waar groen terugkomt, is binnenkort bekend.

Wat gaat er gebeuren tot eind 2018?

De A27/A1 tussen Utrecht-Noord, knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten Spakenburg wordt verbreed. De A1 verdubbelen we van 2 naar 4 rijstroken per rijrichting en de A27 gaat van 2 naar 3 rijstroken. Ook verbreden we viaducten, bouwen we een nieuw ecoduct (Monnikenberg), realiseren we een nieuwe fietsbrug, bouwen en verbeteren we geluidsschermen, en creëren we een aantal nieuwe natuurvoorzieningen. Meer informatie vindt u binnenkort op de projectwebsite. Eind 2018 is de verbrede weg gereed.

Informatiebijeenkomst op woensdagavond 21 juni in Baarn

Om omwonenden en betrokkenen te informeren over de werkzaamheden, de planning en de groeninrichting, organiseren Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie 3Angle informatiebijeenkomsten. Deze zullen plaatsvinden voor de start van de wegwerkzaamheden in de omgeving. De bijeenkomsten zijn ‘s avonds in Hilversum (8 juni 2017), Groenekan (19 juni 2017) en Baarn (woensdag 21 juni 2017). Tijden en locaties maakt Rijkswaterstaat nog bekend.

Op de hoogte blijven?

Via de speciale website www.verbredinga27a1.nl blijft u op de hoogte van het laatste nieuws, kunt u zich inschrijven voor de e-mailnieuwsbrief en vindt u contactgegevens voor het stellen van vragen over de werkzaamheden.

Bron: Rijkswaterstaat