Ruim honderd nieuwe bomen herplant dit voorjaar

Met het begin van het plantseizoen 2018, is de gemeente gestart met het planten van ruim honderd bomen. Volgende week start de grote herplant-ronde met uitloop naar de week erop. Ter voorbereiding worden er al op verschillende plekken plantgaten gegraven. Dat gebeurt op (vrijwel) dezelfde plek als dat kan of op een andere plek waar een boom wel goed kan uitgroeien. Enkele van de te planten bomen zijn gesuggereerd door omwonden of zijn opvullingen omdat er in het verleden gaten zijn ontstaan in een laanbeeld/bomenrij. Ook de nieuwe inrichting van enkele speelterreintjes worden door aanplant groener gemaakt.

Bomenfonds

De herplant komt uit het Bomenfonds dat de gemeente heeft ingesteld. Wanneer iemand een vergunning heeft voor het kappen van bomen, maar niet hetzelfde aantal bomen kan terugplanten, kan er een financiële vergoeding gevraagd worden van 350 euro per niet-herplante boom. Dit geld komt in het Bomenfonds, waarmee de gemeente op andere plekken in de gemeente Baarn nieuwe bomen plant.  Dat is een soort ‘spaarpot’ om gekapte bomen terug te planten.

Minder gebruikelijke soorten

Voor diversiteit en variatie worden waar mogelijk minder gebruikelijke soorten en soorten met bloemen geplant, zoals magnolia, sierkers, lampionnenboom en de bijenboom (Tetradium). Dat is niet alleen een mooi gezicht, maar ook goed voor de bijen en vlinders.

Lijst met plantlocaties

Een lijst met de locaties van de te planten bomen is onderaan deze pagina te downloaden. Een precieze planning van het moment van herplanten per locatie is niet te geven, omdat dit sterk afhankelijk is van het weer.

Mogelijk overlast

Tijdens het herplanten kan er tijdelijk overlast zijn voor het verkeer of door geluid. Wij vragen hiervoor uw begrip en doen er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken.