Snoeionderhoud gemeentelijke bomen voor veiligheid

De komende weken worden op verschillende plekken in Baarn gemeentelijke bomen gesnoeid die anders een veiligheidsrisico kunnen vormen voor de directe omgeving. De gemeente laat daarvoor alle gemeentelijke bomen controleren.

Bomen die van de gemeente zijn, worden tenminste eens in de drie jaar gecontroleerd op veiligheid. Dit gebeurt door boomdeskundigen. Zij geven per boom een advies om al dan niet te snoeien. De werkzaamheden laten we uitvoeren door aannemers met verstand van boomverzorging. Daarbij worden zwaar dood hout en probleemtakken weggehaald. Dat kunnen ook gezonde takken zijn van bomen die een hogere kroon nodig hebben vanwege de verkeersveiligheid.

Hieronder vindt u de planning van het snoeionderhoud de komende tijd. Let op: niet alle bomen in een straat worden gesnoeid. Het snoeien gebeurt alleen bij bomen waarvoor dat nodig is voor de veiligheid. Onderaan deze pagina kunt u de tekeningen deze pagina kunt u de kaarten downloaden en bekijken. Bomen die op de kaarten met een gekleurde stip gemarkeerd zijn, krijgen een snoeibeurt gericht op de veiligheid.

Bedrijventerreinen en noordelijke zoom
Vanaf deze week 11 juli tot en met 24 juli worden bomen gesnoeid op de bedrijventerreinen De Drie Eiken, de Noordschil en in de noordelijke zoom ten zuiden van de rijksweg A1.

Hoog Baarn
In het oostelijke deel van Hoog Baarn, ten noorden van het treinspoor, wordt gesnoeid van 22 tot en met 31 juli (week 30 & 31). Het westelijke deel van Hoog Baarn, ten noorden van het treinspoor, is aan de beurt van 19 tot en 27 september (week 38 t/m 40).

Naoorlogse wijken
In de naoorlogse wijken aan de noordkant van Baarn, worden bomen gesnoeid van 1 tot en met 16 augustus (week 31 t/m 33).

Hoofdwegen
Van 26 augustus tot half september (week 35 t/m 37) worden bomen gesnoeid langs de hoofdwegen van Baarn: in week 35 op de Torenlaan; in week 36 op de Stationsweg, Eemnesserweg, Eemstraat, Eemweg en het begin van de De Geerenweg; in week 37 op de rest van de De Geerenweg, de Drakenburgerweg, en de Chopinlaan.

Vooroorlogse wijken
In de vooroorlogse wijken buiten het centrum wordt gesnoeid van 27 augustus tot en met 5 september (week 35 & 36).

Centrum
In het centrum van Baarn, ruwweg tussen Nieuw Baarnstraat / Plataanlaan en Faas Eliaslaan, wordt gesnoeid van 9 tot en met 16 september (week 37 & 38).

Overige wijken
De wijken die hier niet genoemd zijn, staan in de planning om begin volgend jaar gesnoeid te worden.

De aannemers die de werkzaamheden uitvoeren, proberen overlast tot een minimum te beperken. Wij vragen uw begrip voor mogelijk tijdelijk ongemak. Ook verzoeken wij u mee te helpen door geparkeerde voertuigen tijdelijk te verplaatsen als de snoeier in uw straat actief is. Bij voorbaat dank!

Op de kaarten die u hieronder kunt downloaden, hebben bomen die een snoeibeurt voor de veiligheid krijgen een gekleurde stip.

Te downloaden: