Start dit jaar een WhatsApp-groep Buurtpreventie

Overal in Nederland zie je steeds meer buurten WhatsApp gebruiken om elkaar te attenderen op verdachte situaties. Het zijn initiatieven vóór en dóór buurtbewoners. Bij verdachte situaties kunnen bewoners elkaar via zo’n WhatsApp-groep snel een bericht sturen. Iedereen in de buurt is dan geïnformeerd dat er mogelijk iets gaande is en kan maatregelen nemen, of als het nodig is contact opnemen met de politie. Een inbreker houdt er niet van dat buurtbewoners hun licht aan doen of uit het raam naar buiten kijken wanneer een verdachte situatie is gesignaleerd. Van zo’n groep gaat dus een preventieve werking uit. Initiatieven om met de buurt een dergelijke WhatsApp-groep op te zetten zijn een goede aanvulling voor de buurtpreventie.

Wat is WhatsApp?

WhatsApp is een app die je op je smartphone kunt installeren, waarmee je met je telefoonnummer gratis berichtjes kunt delen met andere gebruikers van deze app. Je kunt deelnemen aan een groep op WhatsApp en zo berichten in één keer delen met alle leden van deze groep.

Een WhatsApp-groep starten

De gemeente ondersteunt de vorming van WhatsApp-groepen buurtpreventie door informatie en voorlichting, waarbij u ook opgeroepen wordt een nieuwe WhatsApp-groep door te geven via de website www.wabp.nl Bestaande groepen worden op deze website weergegeven per straat en/of wijk. Als er nog geen groep actief is in een buurt, kan men er zelf een starten. Eén buurtbewoner is de ‘coördinator’ en regelt het instellen van de groep. Verdere instructies en spelregels staan op de website www.wabp.nl.

Welke afspraken kan een WhatsApp-groep onderling maken?

De gemeente kan geen eisen aan een WhatsApp-groep stellen, maar wijst er wel op dat het belangrijk is om onderling goede afspraken maken, bijvoorbeeld over onderstaande zaken:

  • Spreek met elkaar af wat de minimale leeftijd is om deel te mogen nemen aan de WhatsApp-groep.
  • Deelnemers zijn woonachtig in de buurt waar de groep opgericht wordt.
  • Verstuur een appje bij opvallend gedrag. Bijvoorbeeld als het erop lijkt dat iemand de buurt aan het ‘verkennen’ is. Als er onbekende personen in de buurt lijken ‘rond te hangen’ op tijdstippen dat dit niet normaal is. Als een onbekende auto elke avond weer een rondje rijdt door uw buurt. Maar ook als er vernielingen worden gepleegd of als er overlast is door (groepen) jeugd.
  • Maak je waarneming bekend. Zijn er meer mensen die dit constateren?
  • Maak afspraken met andere deelnemers in de groep: Wie spreekt de persoon eventueel aan? Doe dit bij voorkeur met twee of meer deelnemers. Doe dit alleen als je je veilig voelt: neem nooit risico’s! In die gevallen geldt: Bel eerst 112!
  • Laat door middel van een WhatsApp-bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is. Zo voorkom je een regen van 112-meldingen.
  • Let op het taalgebruik via WhatsApp. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
  • Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. Dus bijvoorbeeld ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
  • Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan voor het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
  • Probeer de WhatsApp-groep alleen te gebruiken voor verdachte situaties en niet voor onderling contact/privéberichten. Dat haalt mogelijk de attentiewaarde naar beneden.

Wat is de rol van de politie?

WhatsApp-groepen buurtpreventie zijn bewonersinitiatieven. De politie maakt zelf dan ook geen deel uit van de WhatsApp-groepen, maar komt in actie wanneer bijvoorbeeld een melding via het alarmnummer 112 gedaan wordt door iemand uit de WhatsApp-groep. De politie gebruikt zelf Burgernet om inwoners via hun (mobiele) telefoon in de directe omgeving uit te laten kijken naar dieven, overvallers of vermiste personen. Aanmelden voor Burgernet is daarom ook een goede zaak. Ga hiervoor naar de website www.burgernet.nl