Start ‘Meld- en adviespunt Bezorgd’

Wanneer u zich zorgen maakt om mensen met verward gedrag.

Vroeg ingrijpen wanneer mensen verward gedrag vertonen, kan ervoor zorgen dat zij eerder in beeld komen en de zorg krijgen die ze nodig hebben. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om iemand uit uw omgeving die ronddoolt op straat, zichzelf vervuilt of wartaal uitslaat.

Om mensen met verward gedrag zo snel mogelijk passende zorg te bieden, doet gemeente Baarn een beroep op haar inwoners om hun zorgen en signalen te melden. U weet het best wat er gebeurt in uw eigen wijk.

U kunt met deze signalen of zorgen terecht bij het Meld- en Adviespunt Bezorgd van GGD regio Utrecht.

Het Meld- en Adviespunt is dagelijks, ook in het weekend en de avonduren te bereiken op 030 630 54 80. Mailen kan ook: Meldpunt@GGDrU.nl.

Het meldpunt is er niet om levensbedreigende situaties te melden. Voor spoedeisende hulp belt u het alarmnummer 112.

Voor meer informatie (en meldingsformulier) :www.ggdru.nl.