Start onderhoud Hoge Bomenbos

Binnenkort starten de onderhoudswerkzaamheden aan het Hoge Bomenbos. De werkzaamheden beginnen op woensdag 24 oktober en nemen enkele dagen in beslag. Bomen en struiken worden gesnoeid en 18 bomen worden gekapt in het bos langs de Bernard Zweerslaan. 

Noodzakelijk onderhoud

Dat onderhoud is nodig voor behoud van een gezond bosperceel waarin bomen de ruimte hebben om te groeien. Daarvoor moeten struiken en bomen na verloop van bepaalde tijd gesnoeid en gedund worden. Zo blijft een bos ook op de langere termijn gezond.

Om de struiken op de grond zoveel mogelijk te sparen, gebeurt dat met een speciale klimtechniek. Daardoor blijft tijdens de werkzaamheden ook de overlast voor het verkeer beperkt. Takken en boomstammen worden na afloop verwijderd.Omwonenden en belangstellenden zijn betrokken

Op enkele voorlichtingsbijeenkomsten vorig jaar is uitleg gegeven over het onderhoud aan omwonenden en overige belangstellenden.