Subsidieregeling voor maatschappelijke organisaties met coronaschade

Maatschappelijke organisaties in Baarn die vanwege de corona-beperkende maatregelen in grote financiële nood zijn, kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen. Op deze manier wil het college het voortbestaan waarborgen van maatschappelijke organisaties en het aanbod aan voorzieningen voor inwoners behouden. De subsidie is voor maatschappelijke organisaties in Baarn op het gebied van cultuur, sport, welzijn, recreatie & toerisme en overige maatschappelijke organisaties. Ook organisaties die nog niet eerder subsidie ontvingen van de gemeente komen in aanmerking.

In de subsidieregeling maakt de gemeente duidelijk wanneer een organisatie in aanmerking komt voor de subsidie. Zo moet de financiële nood een direct gevolg zijn van de coronacrisis, moet de organisatie steunmaatregelen van het rijk en de provincie al optimaal benut hebben en aantoonbaar eigen inzet gepleegd hebben zoals kostenbeperking, inkomstenverhoging en gebruik van de eigen financiële reserves. De tijdelijke subsidieregeling heeft betrekking op de financiële situatie vanaf juni 2021 tot en met 31 december 2021.

Aanvragen via website

Organisaties die in aanmerking komen voor de subsidie kunnen hun aanvraag doen tot en met 15 februari 2022 via de website www.baarn.nl/subsidie. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.