Uitreiking Koninklijke onderscheidingen

Vrijdagochtend 24 april zijn negen inwoners van Baarn Koninklijk onderscheiden. 

De gedecoreerden zijn:

De heer R.P. Serné
De heer D.G. Scheele
De heer J. Verboom
Mevrouw F. Verboom-van Asselt
De heer J.W.A.A. van der Laan
Mevrouw E.M.M.A. Kuizinga-Claassens
De heer J. Laseur
Mevrouw V.M. van den Meiracker
De heer W.G. Timmer


De Koninklijke onderscheidingen konden door de coronamaatregelen vanochtend niet bij de decorandi thuis worden uitgereikt zoals in Baarn gebruikelijk is. Door middel van een videogesprek heeft burgemeester Röell de Koninklijke onderscheidingen ‘virtueel’ uitgereikt. Op een later moment zullen de onderscheidingen alsnog feestelijk worden opgespeld. 

Degene die een onderscheiding hebben ontvangen, hebben zich in de afgelopen jaren op uiteenlopende gebieden zeer verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Hieronder volgt per gedecoreerde een korte beschrijving van de verdiensten.


De heer R.P. Serné

De heer Serné is al meer dan 20 jaar als vrijwilliger actief op een paar uiteenlopende gebieden zowel in Baarn als internationaal. Vanaf 2005 startte hij naast zijn baan als gezagvoerder bij de KLM, met het organiseren van bouwreizen ter verbetering van de woonomstandigheden in de krottenwijken rondom Kaapstad in Zuid-Afrika en een verwoest dorp in de jungle op Philippijnen dat werd getroffen door een vulkaanuitbarsting.

Naast zijn drukke baan als gezagvoerder en het vrijwilligerswerk voor Habitat for Humanity, zette de heer Serné zich in voor Stichting Rechtswinkel in Baarn en richtte hij de stichting Mzamomhle op.

Deze stichting heeft als missie om goede en veilige kinderopvang  te bieden in Zuid-Afrika. Dit maakt het voor ouders mogelijk om te werken, geld te verdienen en een toekomst op te bouwen. Daarnaast biedt goede zorg en scholing kinderen een stevig fundament voor hun eigen bestaan. In de afgelopen jaren heeft de stichting bereikt dat 500 kinderen jaarlijks educatie en verzorging ontvangen in een veilige omgeving, waardoor de gezinnen een regelmatig inkomen kunnen genereren. Hierdoor zijn 50 banen gecreëerd. Er werden 4 prachtige dagverblijven en kleuterscholen gebouwd. Door de inzet van de heer Serné en de goede leidinggevende en sturende capaciteiten durven vele sponsoren uit binnen en buitenland te blijven financieren. Voor de rechtswinkel in Baarn zette de heer Serné zich als bestuurslid in en was hij als jurist invalkracht bij de spreekuren.

De heer Serné is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
 

De heer D.G. Scheele

De heer Scheele is muzikant voor kinderen en vermaakt en verblijdt kinderen met zijn optredens. Elk kind telt voor de heer Scheele. Naast zijn werk als muzikant voor kinderen zet hij zich ook als vrijwilliger op verschillende manieren voor hen in.

Bij  Stichting Opkikker laat de heer Scheele al meer dan 17 jaar wensen van vele kinderen in vervulling gaan, door op te treden bij hen thuis of door de kinderen persoonlijk te ontmoeten. Ook speelde hij op speciaal georganiseerde wensdagen voor kinderen die dit hard nodig hebben. Sinds 2007 is hij ook ambassadeur.

Naast Stichting Opkikker kan ook Make-a-wish Nederland op zijn regelmatige steun rekenen.

In samenwerking met Stichting Sam heeft de heer Scheele de CD Dolfijne Liedjes opgenomen. Een groot deel van de opbrengst ging naar deze stichting die met dolfijntherapie kinderen met down en autisme benadert.

Voor Stichting Gilat heeft de heer Scheele naast de vele andere optredens een intiem optreden met toenmalig Prinses Maxima in het centrum voor Kinderoncologie in Utrecht verzorgd voor zieke kinderen.

Afgelopen jaar was de heer Scheele ambassadeur van de Kindermuziekweek. Hiervoor heeft hij interviews gegeven, video’s opgenomen en opgetreden. Mede dankzij zijn inzet is het belang van muziek in de opvoeding van kinderen goed op de kaart gezet.

De heer Scheele zet zich naast zijn werk als kindermuzikant al sinds het begin van zijn carrière in voor fans die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hij doet hiervoor mee aan meet and greets, neemt filmpjes op en speelt gitaar na de shows met fans buiten de normale werktijden om.

De heer Scheele is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
 

De heer J. Verboom en mevrouw F. Verboom-van Asselt

De heer en mevrouw Verboom zetten zich inmiddels 50 jaar belangeloos in voor de Baarnse samenleving. Al meer dan 30 jaar zijn zij als vrijwilliger betrokken bij zorginstelling Sherpa. Ze fungeren als bezoekouders voor cliënten die geen of nauwelijks contact hebben met hun eigen familie. Naast de reguliere bezoeken namen ze een cliënt ook twee keer per jaar mee op vakantie. Ook de directe omgeving kan altijd op hun hulp rekenen. Naast het bezoekouderschap zet het echtpaar zich ook ruimhartig in voor de Hervormde Gemeente Baarn, wijkgemeente Calvijnkerk, onder andere als jeugdouderling en een veelheid aan taken zoals voorzitter van de jeugdvereniging Deo Juvante, waar de eigen woning vaak een plaats van samenkomst was voor jongeren. Ondanks hun leeftijd van boven de 80 jaar zijn ze nog heel actief betrokken bij het kerkelijk leven. Ze brengen regelmatig bezoekjes bij mensen die de deur niet meer uitkomen en leggen contacten met ‘nieuwe Baarnaars’, zoals de hulp aan een Iraans gezin dat bij hen in de straat woont. Ze hebben hen veel steun gegeven bij de inrichting van het huis en ze hebben het gezin wegwijs gemaakt in Baarn.

De heer en mevrouw Verboom zijn beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 

De heer J.W.A.A. van der Laan

De heer Van der Laan is sinds 1982 een actieve vrijwilliger bij de Historische Kring Baerne. Hij begon als coördinator van de werkgroep archeologie en werd in dat zelfde jaar bestuurslid van het algemeen bestuur van de vereniging. De heer Van der Laan heeft een belangrijke rol gespeeld bij het zichtbaar maken van de vroegste geschiedenis van Baarn door middel van het archeologisch onderzoek. Door zijn publicaties in het tijdschrift Baerne en het boek Duizend jaar Baarn is deze kennis vastgelegd en behouden voor de toekomst. Ook als bestuurslid heeft hij veel voor de vereniging betekend. Hij heeft de verhuizing begeleid, verzorgt de huisvestingsaangelegenheden vanwege zijn technische kennis en vaardigheden. Ook bij het organiseren van het Cultureel Festival in Baarn staat hij met raad en vooral daad klaar. In het dagelijks leven staat de heer Van der Laan bekend als iemand die altijd klaar staat voor anderen. Bij het volkstuinencomplex was hij naast bestuurslid mede-tuiniers altijd behulpzaam bij ziekte of als men de tuinwerkzaamheden tijdelijk niet meer kon doen.

De heer Van der Laan is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 

Mevrouw E.M.M.A. Kuizinga-Claassens

Mevrouw Kuizinga-Claassens is sinds maart 2009 een zeer actief vrijwilliger van de Historische Kring Baerne. Binnen de vereniging is ze coördinator van de werkgroep Oudheidkamer en is ze bestuurslid van de vereniging.

Binnen de Oudheidkamer regelt en coördineert ze alle werkzaamheden en stuurt de 21 vrijwilligers van de Oudheidkamer aan. Daarnaast onderhoudt ze vele externe contacten, zoals het beoordelen en aanvaarden van aanwinsten, het te woord staan van de bezoekers die het archief willen raadplegen. Ook bij praktische zaken is ze zeer actief betrokken. Als bestuurslid voor de vereniging draagt ze zorg voor de teksten op de website en de nieuwsbrief, verzorgt de persberichten bij tentoonstellingen en staat de andere bestuursleden op uiteenlopende gebieden bij door haar enorme expertise.

Naast de Historische Kring is mevrouw Kuizinga-Claassens al meer dan 20 jaar betrokken als bestuurslid van de wooncoöperatie Uytenbosch. Hier fungeert ze als secretaris en verzorgt de notulen, het beheer van het archief, maar is ook vraagbaak voor het bestuur en de bewoners.

Mevrouw Kuizinga-Claassens is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 

De heer J. Laseur

De heer Laseur werd in 1979 als negen jarige lid van Crescendo en begon met het spelen op de trompet. Door de jaren heen heeft de heer Laseur zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de vereniging. Vanaf eind negentiger jaren trad hij toe tot het bestuur om vanaf begin 2000 voorzitter te worden van Muziekvereniging Crescendo. Onder zijn leiding is de vereniging gegroeid van 80 naar 135 leden. Hij is binnen en buiten de vereniging 'het gezicht van Crescendo'. Op zijn initiatief ontstond de Muziekschool Crescendo. Leerlingen werden voortaan opgeleid door gediplomeerde en vakbekwame docenten in leslokalen in het daartoe bestemde verenigingsgebouw. Hij richtte binnen Crescendo ook nieuwe verenigingsonderdelen op, zoals de blokfluit en blazersklas en de slagwerkgroep. De heer Laseur startte vanuit Crescendo samen met stichting TACT Muziekonderwijs een ambitieus lesprogramma op lagere scholen. Op verschillende scholen werden tientallen bruikleeninstrumenten uitgeleend en werd er een opleidingstraject voor leerlingen, maar ook voor leerkrachten, opgezet. De wekelijkse tijdbesteding aan 'zijn' verenging is overweldigend. Hij is altijd bereikbaar. Verder organiseert de heer Laseur diverse muzikale activiteiten, ook buiten de vereniging om. De heer Laseur is ook nog inval trompettist bij o.a. Muziekkring Laren, het Goois Symfonie Orkest, het Amersfoortse Flehite Orkest en speelde hij als begeleider van het kerkkoor Message en in de Pietenband tijden de intocht van Sinterklaas in Baarn.

De heer Laseur is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 

Mevrouw V.M. van den Meiracker

Mevrouw Van den Meiracker verricht al meer dan 40 jaar vrijwilligerswerk voor Color Guard Nederland (CGN). CGN staat voor dé Europese dans- en muzieksporten en wordt herkend en erkend als professioneel podium voor deelnemers die zich willen ontwikkelen op het gebied van techniek en creativiteit. Dit gebeurt door de internationale CGN dans- en muziekcompetitie en door het delen van kennis en ervaring. CGN bevordert de dans- en muzieksport onder de jeugd en behartigt de belangen van haar deelnemers. Mevrouw Van den Meiracker startte al als jong meisje bij muziekvereniging Excelsior Baarn wat later Avant Courir werd, dit was de Baarnse afdeling. Al snel werd ze opgenomen in de staf en bestuurslid. Ze maakte honderden vlaggen, vaandels, jurkjes en pakken voor de leden. Na haar afscheid bij Avant Courir is mevrouw Van den Meiracker toegetreden tot het landelijk hoofdbestuur van Color Guard Nederland, waar ze het secretariaat heeft overgenomen. Wekelijks worden vele uren aan het secretariaat en de organisatie van evenementen besteed. Door het hele land worden sportzalen bezocht en vastgelegd, verenigingen worden geïnformeerd, de kaartverkoop wordt begeleid en er moeten landelijk ongeveer 50 vrijwilligers worden aangestuurd. Mevrouw Van den Meiracker organiseert vele evenementen per jaar.

De finales die in den lande plaatsvinden trekken duizenden personen publiek en er doen 1400 deelnemers aan mee. De deelnemers die uit verschillende landen in Europa en zelfs van daarbuiten komen, worden gefaciliteerd. 

Het secretariaat van CGN is gevestigd aan huis van mevrouw Van den Meiracker en haar echtgenoot. Alle contacten lopen via haar en zij zorgt voor een goede afhandeling of doorstroom naar alle andere functionarissen binnen CGN.

Mevrouw Van den Meiracker is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
 

De heer W.G. Timmer

De heer Timmer zet zich al ruim 50 jaar vele uren per week in voor het Apostolisch Genootschap. Al vanaf zijn 17de jaar begeleidt hij alle koren binnen het genootschap en zorgt voor de gehele muzikale omlijsting. Aanvankelijk in Utrecht en Zeist en vanaf 1981 in de gemeenschap Baarn. Binnen het genootschap zijn de liederen en de muziek een wezenlijk onderdeel tijdens de dienst. Vrijwel elke zondag begeleidt de heer Timmer de koren op orgel en piano tijdens de eredienst. Na afloop van de diensten begeleidt hij ook kinderen, waardoor ook aan hen de muziekcultuur wordt overgedragen.

Er worden ook thematische muziekstukken ingestudeerd en elk jaar met Kerst wordt er een musical opgevoerd waar hij de muzikale begeleiding verzorgt. In de steeds ouder wordende gemeenschap overlijden regelmatig leden. Vrijwel alle nabestaanden doen een beroep op de gemeenschap om muzikaal bij te dragen bij de uitvaartgelegenheid. Soms kan het koor hier niet bij aanwezig zijn, maar de heer Timmer is er als organist altijd bij. Hij is er altijd voor de ander.

Tussen 1977 en 1997 is de heer Timmer ook nog geestelijk verzorger geweest in de gemeenschappen van Zeist en Baarn. Sinds zijn komst naar Baarn in 1981 maakt hij elke 6 weken met een groep het gebouw schoon.

De heer Timmer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.