Vacature: voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Baarn

De gemeente Baarn kent sinds 2019 een brede Adviesraad Sociaal Domein Baarn. Deze onafhankelijke adviesraad geeft gevraagd én ongevraagd adviezen aan het college over beleid en uitvoering op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. De werkzaamheden zijn verdeeld over drie adviesteams: Jeugd, Opvoeding en Onderwijs; Volwassenen tot 65 jaar en 65+. Alle leden zijn vanuit persoonlijke of (vrijwilligers)werkervaring betrokken bij het sociaal domein. De Adviesraad vergadert eens per maand op een woensdagavond en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De Adviesraad Sociaal Domein Baarn is op zoek naar een nieuwe voorzitter met het volgende algemene profiel: 

•             een afgeronde HBO - of universitaire opleiding (of vergelijkbaar denkniveau);

•             bekendheid met de ontwikkelingen binnen het sociaal domein;

•             bij voorkeur bekend met burger- en cliëntenparticipatie;

•             woonachtig in de gemeente Baarn.

Wat is je rol en functie als voorzitter?

•             je bent open minded, je kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden en je beschikt over een groot gevoel voor sociale verhoudingen;

•             je hebt een luisterend oor en je weet een cultuur van vertrouwen en respect te bewaren;

•             je bent een goede netwerker;

•             je bent bekend met de maatschappelijke organisaties en politieke verhoudingen binnen Baarn;

•             je bent bekend met de verschillende rollen en taken binnen het openbaar bestuur (gemeenteraad en college);

•             je vervult een actieve rol als contactpersoon richting het bestuur van de gemeente;

•             je zoekt samen met de adviesraad naar de juiste toon bij de advisering aan het college;

•             je levert een objectieve bijdrage aan de advisering door bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties en inwoners van Baarn in te schakelen;

•             je maakt geen deel uit van één van de adviesteams, maar leidt de vergaderingen bij inhoudelijke discussie zodanig dat recht gedaan wordt aan

              afzonderlijke meningen;

•             je kunt rollen en taken verdelen, bewaken en zo nodig spreek je leden van de adviesraad er op aan;

•             je bent flexibel en verbindend.

Daarnaast is het belangrijk dat de nieuwe voorzitter:

•             geen vertegenwoordigende functie bekleedt binnen of namens een politieke partij in de gemeente Baarn;

•             niet in dienst is van de gemeente Baarn;

•             geen (potentieel) zakelijke belangen heeft om binnen de adviesraad actief te zijn.

De Adviesraad Sociaal Domein Baarn biedt de voorzitter:

•             zinvol en interessant vrijwilligerswerk

•             ruimte om de stem en de signalen vanuit zijn/haar netwerk te laten horen

•             deskundigheidsbevordering

•             een vrijwilligersvergoeding.

Reacties zijn welkom via adviesraadsociaaldomein@baarn.nl voor 25 juni. Meer informatie is te krijgen bij: Mirjam van Halem, tel. 06 - 22 27 09 33 (waarnemend voorzitter).