Vanaf 2022 één organisatie voor vragen over wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken: Pit Baarn!

Inwoners van de gemeente Baarn kunnen vanaf nu met al hun hulpvragen over wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken terecht bij Pit Baarn. Eerder werkten verschillende organisaties al samen onder de noemer Pit Baarn, maar vanaf 2022 zijn Welzijn Baarn, Welzin, MEE en een deel van het loket Wonen, Zorg en Welzijn officieel samengevoegd en gaan zij verder onder de naam Pit Baarn. Hierdoor ontstaat voor inwoners één aanspreekpunt voor vragen en advies over wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken.  

De samenvoeging is tot stand gekomen doordat inwoners regelmatig aangaven behoefte te hebben aan een duidelijkere toegang tot informatie. Pit Baarn helpt inwoners, professionals en vrijwilligers om de weg te vinden in het grote aanbod op het gebied van wonen, welzijn, zorg en geldzaken. Pit Baarn informeert en wijst de weg.

Betere dienstverlening voor inwoners 

“Op deze manier willen we de dienstverlening richting inwoners nog beter maken. Doordat er één aanspreekpunt is, zorgen we ervoor dat inwoners direct goede hulp en ondersteuning krijgen. In het verleden was het voor sommige mensen misschien verwarrend waarvoor ze bij wie terecht konden. Dat voorkomen we nu door te zeggen: met alle hulp- en adviesvragen over wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken kunt u terecht bij Pit Baarn”, aldus wethouder André van Roshum. Christine Stiphout, directeur-bestuurder van Pit Baarn, beaamt dit: “Het maakt niet uit aan wie een inwoner een vraag stelt, wij zorgen ervoor dat deze persoon op de juiste plek terecht komt.” 

Locaties blijven voorlopig hetzelfde 

Voor inwoners blijven de locaties waar zij terecht kunnen voorlopig hetzelfde: de Oranjestraat 8 (activiteiten voor senioren en vervoer), de Eemnesserweg 17 (informatie & advies) en het gemeentehuis (Wmo). In de toekomst wordt gekeken of het mogelijk is om de organisaties ook fysiek op één locatie onder te brengen.

Campagne voor meer naamsbekendheid

Om Pit Baarn bij iedereen onder de aandacht te brengen, start in januari een campagne. Zo zijn er door de gemeente reclameborden te zien met posters van Pit Baarn en worden inwoners via on- en offline media gewezen op de diensten van Pit Baarn.