Veiligheidscijfers 2020: afname geregistreerde criminaliteit in Baarn

De geregistreerde criminaliteit in Baarn is in 2020 met 5 procent gedaald vergeleken met een jaar eerder. Het is het laagste aantal misdrijven in de afgelopen jaren. Dit blijkt uit het jaarlijkse Veiligheidsbeeld van het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, dat de criminaliteitscijfers bijhoudt. In de rest van Midden-Nederland was een daling in de criminaliteit te zien van gemiddeld 3 procent. Opvallende dalers in Baarn vorig jaar waren het aantal (gepoogde) woninginbraken en gevallen van veelvoorkomende criminaliteit, zoals auto-inbraken, zakkenrollen en vernielingen. Stijgingen waren onder meer te zien in het aantal gevallen van jongerenoverlast en cybercriminaliteit.

Het aantal woninginbraken in Baarn daalde in 2020 met 14 procent ten opzichte van 2019. Vooral het aantal pogingen tot woninginbraak nam sterk af, namelijk met 32 procent. Het ingaan van de coronamaatregelen dit voorjaar ging gelijk op met de daling van het aantal (pogingen) tot woninginbraken, naar alle waarschijnlijkheid omdat mensen over het algemeen meer thuis bleven. De laatste maanden van 2020 lieten weer meer woninginbraken zien. Gemeente en politie blijven hier alert op en wijzen ook inwoners er via sociale media op wat ze zelf kunnen doen om inbraken in de donkere maanden te voorkomen. Uiteraard blijft de politie bij elke woninginbraak onderzoek doen naar mogelijke verdachten. Het aantal bedrijfsinbraken nam in 2020 met 5 toe, van 13 naar 18 gevallen.

Minder vernielingen en geweld

Het aantal meldingen van veelvoorkomende criminaliteit nam ook af. Het aantal autokraken daalde met 49 procent, het aantal vernielingen met 19 procent en het aantal gevallen van zakkenrollen zelfs met 78 procent. Ook hierbij kunnen de coronamaatregelen een rol hebben gespeeld, bijvoorbeeld omdat mensen vaker binnen of in hun directe omgeving bleven en er minder auto’s rondom horecagelegenheden in het buitengebied en in de avonden werden geparkeerd.

Het aantal geweldsincidenten daalde ook in 2020. Er waren 9 incidenten minder dan in 2019, een daling van 11 procent. Ook het aantal registraties van huiselijk geweld daalde van 32 naar 14. Huiselijk geweld en alert zijn op de signalen daarvan – juist ook tijdens coronamaatregelen – blijft de aandacht houden van de samenwerkende veiligheidsketen en hulpverleningsketen. Inwoners wordt gevraagd om bij (vermoedens van en vragen over) huiselijk geweld contact op te nemen met Veilig Thuis, via telefoonnummer 0800-2000 of www.veiligthuis.nl.

Het aantal meldingen van mensen met verward gedrag is na een stijging in 2019 vorig jaar weer gedaald met 14 procent. Dit aantal fluctueert overigens sterk door de jaren en seizoenen, ook regionaal.

Stijgende cijfers

Niet alle cijfers lieten een dalende trend zien in 2020. Zo nam het aantal gevallen van jongerenoverlast toe met 54 procent. De toename ligt overigens lager dan de gemiddelde toename in de regio van 72 procent. Belangrijke oorzaak zijn de coronamaatregelen waardoor scholen tijdelijk gesloten waren en jongeren minder naar sport of andere hobby’s konden gaan. Hierdoor waren jongeren vaker op straat wat bijdraagt aan het aantal meldingen van overlast, ook omdat volwassenen door de maatregelen over het algemeen meer thuis waren.

Een andere opvallende stijger is de cybercriminaliteit, waaronder fraude en oplichting via internet. Deze online criminaliteit is toegenomen doordat sinds de coronamaatregelen meer mensen online zijn en criminelen daarop inspelen, bijvoorbeeld door via e-mail of Whatsapp te ‘vissen’ naar wachtwoorden, pincodes en inloggegevens voor online bankieren.

‘Criminaliteit blijven tegengaan in 2021’

Locoburgemeester Erwin Jansma over de veiligheidscijfers: “De bijzondere omstandigheden afgelopen jaar hebben hun weerslag gehad op de criminaliteitscijfers, die gelukkig op veel fronten een dalende lijn laten zien. Dat neemt niet weg dat gemeente en politie zich ook in 2021 onverminderd inzetten voor het tegengaan van criminaliteit. Dit kunnen we niet alleen. We hebben hiervoor ieders hulp nodig.”

“Inwoners kennen hun eigen buurt het best en kunnen helpen door alert te zijn en verdachte signalen en situaties zo snel mogelijk te melden. Bel bij een verdachte situatie direct 112. U mag dat nummer ook bellen als u vermoedt dat er iets niet klopt, bijvoorbeeld omdat u onbekenden bij het huis van uw buren ziet”, aldus locoburgemeester Jansma. Wie anoniem wil melden, neemt contact op met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000.

De locoburgemeester roept ook op alert te zijn op cybercriminaliteit, zoals online fraude. Vooral ouderen zijn daar relatief vaak slachtoffer van. Erwin Jansma: “Let op elkaar en waarschuw ook ouderen in uw familie of omgeving voor de risico’s van fraude en oplichting via telefoon, e-mail of Whatsapp. Banken en financiële instanties zullen nooit vragen om vertrouwelijke gegevens zoals pincodes of inloggegevens. Het is belangrijk om dat te beseffen.” Meer tips voor veilig internetten kan men vinden op www.veiliginternetten.nl.