Veiligheidscontrole: kap van 138 risicobomen noodzakelijk

Gemeenten zijn verplicht regelmatig de gemeentelijke bomen op veiligheid te controleren. Door bijvoorbeeld ouderdom, ziekte, rotting of afsterven kunnen bomen namelijk onveilig worden. Onveilige bomen kunnen omvallen of grote takken laten vallen. De veiligheidscontrole is er op gericht deze risico’s te beperken. Begin dit jaar is de boomveiligheidscontrole in het oostelijk deel van Baarn afgerond. Uit deze controle blijkt dat 138 dode, conditioneel slechte en risicobomen gekapt moeten worden. Deze bomen staan hoofdzakelijk globaal ten oosten van de Eemweg, Faas Eliaslaan en Torenlaan. Voor 86 bomen heeft de gemeente eerder een kapvergunning aangevraagd. De overige 52  bomen mogen zonder kapvergunning gerooid worden. Inmiddels is er een besluit genomen over de kapvergunning waarop bezwaar mogelijk is. Het besluit en de manier waarop u bezwaar kunt maken, is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad (klik hier) en verder in de kranten Baarnsche Courant en Baarn Huis-aan-Huis. Een overzicht van alle bomen met vermelding van de straten en o.a. kaarten en beoordelingen per boom, vindt u op de website www.baarn.nl/bomenkap2020.

Het aantal van 138 risicobomen lijkt relatief hoog, maar er is een verklaring voor. Op het totaal van ruim 10.000 gemeentelijke bomen in Baarn is het niet uitzonderlijk dat er elk jaar een klein percentage van ca. 100 tot 150 bomen (1 tot 1,5 procent) afsterft of verwijderd moeten worden. Bomen gaan dood, omdat ze aan het einde van de levensduur zijn gekomen. Soms worden bomen aangetast door zwammen, waardoor de stabiliteit (breukvastheid) van de stam verslechtert. De kans op stambreuk is dan een onaanvaardbaar risico voor de omgeving.

Naast dat er een inhaalslag is gemaakt, viel op dat de droogte van vorig jaar en de hitte van dit jaar een merkbaar effect hebben gehad op de levensduur van een aantal bomen. Door de standplaats en de beperkte mogelijkheid van de boom om vocht te vinden of vast te houden zijn helaas veel bomen verzwakt geraakt. Met name noordelijke soorten, zoals dennen, sparren en berken zijn gevoelig voor langdurige droogte. De gemeente Baarn heeft relatief veel oudere bomen die niet altijd over een ideale groeiplaats beschikken. Bomen in smalle voetpaden, bomen zonder een volwaardige groeiplaats en oude bomen die gevoelig worden voor zwamaantastingen gaan eerder dood of vormen sneller een risico.

Na het vergunnen van de kap zullen de bomen gelijk worden gerooid. De te vellen bomen worden in het veld met een stip gemarkeerd. Na kap wordt waar nodig de stobbe verwijderd en de verharding hersteld.

Herplant nieuwe jonge bomen
Voor het kappen geldt  in de regel een herplantplicht. Voor de aanvraag van de 86 bomen geldt een herplantplicht bij 36 bomen. Deze bomen worden sowieso herplant, maar de gemeente is van plan veel meer bomen dan dit aantal terug te planten. Het herplanten draagt door verjonging bij aan continuïteit van het bomenbestand.  Bij het herplanten maken we direct gebruik van de kans de duurzaamheid te vergroten, door meer diversiteit van boomsoorten toe te passen en te kiezen voor soorten die beter bestand zijn tegen hitte en droogte. Helaas kan niet altijd op dezelfde plek worden herplant. In die gevallen wordt een alternatieve locatie gezocht of wordt er een bijdrage gestort in het Baarnse Bomenfonds voor herplant van bomen elders in de gemeente.

Overzicht vergunningsplichtige en vergunningsvrije risicobomen
Op www.baarn.nl/bomenkap2020 vindt u een overzicht van de 86 vergunningsplichtige bomen waarvoor eerder een kapvergunning is aangevraagd en waarover een besluit is genomen. Het is nu mogelijk een bezwaar in te dienen. Het besluit en de manier waarop u bezwaar kunt maken vindt u daar ook terug. En u vindt er een overzicht van de 52 vergunningsvrije bomen waarvoor een kapvergunning niet nodig is.

Kijk voor meer informatie op www.baarn.nl/bomenkap2020 of bel de gemeente, tel. 035-5481611.