Verplaatsing gasontvangstation

Het college stelt voor om het gasontvangstation te verplaatsen naar de overkant van de Drakenburgerweg, recht tegenover de huidige locatie. De gemeenteraad heeft dit voorjaar het college de opdracht gegeven om verplaatsing van het gasontvangstation naast woon-zorgcomplex De Wiekslag te onderzoeken. Dat is nu gebeurd.

Drie locaties, alle drie gelegen ten noorden van de Drakenburgerweg, zijn nader onderzocht. De gemeente heeft hierbij samengewerkt met Stedin en Gasunie. Bij het onderzoek is gekeken naar verschillende aspecten, zoals veiligheid, bodemkwaliteit en kosten. Woningbouw op de Noordschil blijft mogelijk.

Het verplaatsen van het gasontvangstation naar de voorgestelde locatie betekent een duurzame en toekomstbestendige oplossing voor het veiligheidsknelpunt bij De Wiekslag. De kosten voor de gemeente bedragen 1,6 miljoen euro. De raad buigt zich in december over dit voorstel.