Versoepeling maatregelen coronavirus per 11 mei 2020 (Q&A)

Na een periode van 'intelligente lockdown' gaan we over op versoepeling van enkele maatregelen voor bepaalde sectoren en beroepen. De overheid gaat ervan uit dat inwoners en ondernemers hun gezonde verstand gebruiken en hun verantwoordelijkheid nemen.

Algemene regels voor iedereen:

  • Blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt
  • Werk zoveel mogelijk thuis
  • Vermijd drukte
  • Houd 1,5 meter afstand
  • Schud geen handen
  • Was vaak je handen

Openbare voorzieningen en locaties

Mag de bibliotheek weer open?

Ja, bibliotheken mogen sinds 11 mei weer open, als bezoekers en werknemers altijd 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon. De beheerder van de locatie is verantwoordelijk voor het maken van een plan waarmee ze ervoor zorgen dat de 1,5 meter afstand is gewaarborgd.

De algemene bepalingen voor de sluiting van eet- en drinkgelegenheden blijven tot nader order van kracht, ook als deze horen bij een locatie die weer open mag. Toiletten kunnen worden gebruikt.

Mogen dierenparken, natuurparken en pretparken weer open?

Ja, dat is mogelijk onder voorwaarden. Bezoek aan dierenparken, natuurparken en pretparken is mogelijk als ze een door de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) goedgekeurd plan hebben waaruit blijkt dat er maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen. Ook mag er geen drukte ontstaan op toegangswegen en parkeerplaatsen en de belasting van het openbaar vervoer moet acceptabel blijven.

De algemene bepalingen voor de sluiting van eet- en drinkgelegenheden blijven tot nader order van kracht, ook als deze horen bij een locatie die weer open mag. Toiletten kunnen worden gebruikt.

Wat valt er precies onder dierenparken, natuurparken en pretparken?

Onder natuurparken vallen ook voor publiek toegankelijke bloemen- en plantentuinen (hortus botanicus etc.).

Bij pretparken kan gedacht worden aan De Efteling, Duinrell, Walibi Holland of Attractiepark Slagharen.

Waaronder vallen kermissen en arcadehallen? Mogen die nu ook weer open?

Nee. Evenementen of samenkomsten gericht op vermaak, waarbij groepen bij elkaar komen, zijn nog niet toegestaan. Dat geldt ook voor locaties met speelautomaten (als bedoeld in de Wet op de kansspelen).

Mogen theaters open voor individueel muziekonderwijs?

Muziekonderwijs is voor een theater geen noodzakelijke samenkomst, dus dat is verboden.

Mag muziekles in een muziekschool?

Nee, dit is een samenkomst in een gebouw en bovendien op vermaak gericht.

Mag muziekles thuis?

Ja. Eén op één muziekles is thuis of buiten wel toegestaan.

Mag muziekles en orkest buiten?

Ja, voor kinderen tot en met 18 jaar, alleen als jongeren van 13 jaar en ouder 1,5 meter afstand houden.

Mogen de winkels open?

Ja, wanneer zowel personeel als klanten 1,5 meter afstand van elkaar houden. Er zijn vanuit veel winkelbranches protocollen beschikbaar waarin staat hoe een winkel veilig open kan. Denk hierbij aan eenrichtingsverkeer, dosering van klanten, 1,5 meter afstand en extra schoonmaken van hand- en deurgrepen.

Gaat de gemeenteraad weer in de zaal vergaderen?

Wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van gemeenteraden, zijn toegestaan met maximaal 100 mensen en 1,5 meter afstand. Het is de keuze van de gemeenteraad hoe zij vergaderen. De actuele informatie over de gemeenteraadsvergaderingen staat op onze website www.baarn.nl/gemeenteraad.

Mogen teams in bedrijven weer bij elkaar komen?

In principe niet, tenzij de bijeenkomst voldoet aan de bepaling in de noodverordening waarin staat: samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, zijn toegestaan als daarbij niet meer dan honderd personen aanwezig zijn en er maatregelen zijn om de 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen.

Wat is een veilige afstand?

Voor iedereen geldt: houd veilig afstand van elkaar van minimaal 1,5 meter. Voor kinderen tot en met 12 jaar is dit niet altijd mogelijk. Die vallen nu onder de uitzondering. Dus daarvoor geldt die 1,5 meter niet.

Ook mensen uit hetzelfde huishouden hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Let wel: studenten vormen geen gezamenlijke huishouding.

Kerk/Moskee

Wat is er mogelijk voor kerkgemeenschappen?

Het advies is om geen bijeenkomsten te organiseren. Hierover zijn ook afspraken gemaakt tussen de rijksoverheid en religieuze koepelorganisaties. Lees hier meer.

Voor religieuze bijeenkomsten, waaronder ook uitvaarten en huwelijken, geldt dat er maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn. En hierbij moeten ook de regels in acht worden genomen die standaard gelden. Waaronder ook die 1,5 meter afstand die gegarandeerd moet worden. Toiletten kunnen worden gebruikt.

Huwelijken

Is het mogelijk om te trouwen?

Voor trouwen geldt dat er maximaal 30 gasten aanwezig mogen zijn. Ook op de trouwlocatie moeten de gasten die niet tot één huishouden horen, onderling minimaal 1,5 meter afstand houden. De trouwlocatie in het gemeentehuis van Baarn heeft beperkte mogelijkheden om  om deze minimale afstanden te garanderen. Daarom is trouwen in het gemeentehuis van Baarn op dit moment alleen mogelijk met maximaal 5 gasten.

Uitvaart/begrafenis

Wat zijn de regels voor een uitvaart?

Bij uitvaarten mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Hierbij gelden de standaardregels, waaronder ook de 1,5 meter afstand onderling. 

Erehagen, anders dan door de 30 personen die aanwezig mogen zijn, mogen niet bij begraafplaats, crematorium of rouwcentrum plaatsvinden. Eventueel kan dit wel in de woonomgeving (eigen straat) plaatsvinden als het kleinschalig is en kort duurt , met inachtneming van 1,5 meter afstand. Deze erehagen moeten stil staan, mensen mogen niet met de lijkwagen meelopen.

Sporten, hobby's en vrije tijd  

Mag ons zwembad weer open?

Hoewel vanuit de landelijke regels zwembaden weer open mogen, is er in de gemeente Baarn voor gekozen dat zowel de Trits als het Bosbad De vuursche voorlopig gesloten blijven.

De Trits maakt gebruik van deze periode om eerder geplande renovatiewerkzaamheden uit te voeren. Het zwembad zal als alles goed verloopt begin september de deuren weer openen.

Bosbad De Vuursche is zodanig populair op warme zomerdagen, dat zij niet kunnen garanderen dat de 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Voor de veiligheid van alle bezoekers is gekozen om het bosbad dit zomerseizoen niet te openen.

Mogen (buiten)sauna's, wellnesscentra en spa’s met zwembaden nu ook weer open?

Sauna’s, wellnesscentra en spa's vallen onder het verbod en moeten dus gesloten blijven. Zwembaden in sauna of wellness gelegenheden vallen niet onder de uitzondering. Hierbij horen ook Turks stoombad, hamam, beauty farms, thermale baden en badhuizen. Die kunnen nog niet worden opgesteld in verband met het risico op overdracht van het virus.

Personen van 19 jaar en ouder mogen buiten sporten en bewegen, maar hoe werkt dat met  de regel van 1,5 meter afstand houden? 

Deelnemers moeten altijd 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon. Voor deze leeftijdsgroep geldt net als bij de jongere leeftijdsgroepen, dat zij geen wedstrijden mogen organiseren, niet aan wedstrijden mogen deelnemen en geen gebruik mogen maken van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen. Toiletten kunnen worden gebruikt. De sportbonden maken landelijke protocollen voor hun verenigingen.

Sporten zoals voetbal, hockey, (kick)boksen en basketbal, waarbij contact en nabijheid onvermijdelijk is, zijn niet mogelijk zonder (grote) aanpassingen in de trainingsvorm.

Mag tennissen?

Ja, dat mag buiten. Maar ook hierbij geldt dat de 1,5 meter noodzakelijk is om veilig te kunnen sporten. Was- en douchevoorzieningen blijven gesloten en alleen het toilet mag open. Dus ook horecavoorzieningen en de kantines blijven dicht.

Mag de atletiekvereniging weer open?

Ja, maar alleen om buiten te sporten. Goed georganiseerd, op 1,5 meter afstand. De sportkantine mag niet open. Was- en douchevoorzieningen blijven gesloten en alleen het toilet mag open.

Mogen sportscholen die 1,5 meter afstand kunnen garanderen weer open?

Nee, het is voor sportscholen verboden open te gaan. Binnen sporten mag niet.

Mag de scoutingclub weer open?

Dat mag. Scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen of professioneel georganiseerde en begeleide buitenactiviteiten voor personen tot 18 jaar zijn weer toegestaan. Was- en douchevoorzieningen blijven gesloten en alleen het toilet kan open. Dus ook horecavoorzieningen en de kantines blijven dicht. Binnenactiviteiten zijn niet toegestaan.

Mag de biljartvereniging, bridgeclub etc. weer open / bij elkaar komen?

Nee. Het verbod op samenkomsten is hier van toepassing.

Mogen topsporters weer trainen?

Ja, instellingen voor topsport zoals zwembaden en sporthallen mogen open als ze de 1,5 meter afstand kunnen garanderen. Het overzicht van de instellingen waar het om gaat kun je vinden op www.nocnsf.nl/topsportaccommodaties en www.knvb.nl/trainingsaccommodaties  

Kantines of horecagelegenheden mogen niet open. De douches moeten gesloten blijven. De toiletten mogen wel worden gebruikt. Deze moeten goed worden schoongehouden om overdracht van het virus te voorkomen.

Mogen we in verband met het weer ook buiten een partytent neerzetten om daaronder te sporten?

Nee, het is niet toegestaan onder een (party)tent buiten te sporten.

Mogen sportinstructeurs/ sportscholen buiten een partytent neerzetten om daaronder te sporten?

Nee, het is niet toegestaan onder een (party)tent buiten te sporten.

Camping / Vrije tijd

Mogen de toiletten open op camping / jachthaven/ boerencamping / natuurgebied / strand etc?

Nee, dat mag niet. Het risico van opening van toiletten is dat dit meer mensen zal aantrekken. Dit levert mogelijk een extra risico op om de 1,5 meter afstand te houden. Met dit verbod wordt ook het aantal reisbewegingen verminderd. 

Ons zwembad/winkel/vakantiepark/camping/natuurgebied wordt gesloten gehouden door de voorzitter van de veiligheidsregio. Is dat wel toegestaan?

Ja, de voorzitter van de veiligheidsregio kan een gebied of specifieke locatie sluiten als de 1,5 meter maatregel niet wordt gegarandeerd. De voorzitter van de veiligheidsregio kan ook een gebied of locatie aanwijzen om te sluiten om de zorgcontinuïteit in de regio te garanderen.

Daarnaast kan de gemeente maatregelen nemen om de toestroom van mensen op bepaalde plekken te regelen, met het oog op de veiligheid. Hiertoe zijn in de gemeente Baarn de parkeerplaatsen bij enkele populaire recreatiegebieden afgesloten geweest in de afgelopen weekenden. Op de website van de gemeente vindt u  de meest actuele informatie.

Contactberoepen

Mogen kappers / mondhygiënisten / rij-instructeurs / nagelstylisten / fysiotherapeuten / taxichauffeurs etc. weer werken?

Ja, dat mag. Voor de contactberoepen geldt vanaf 11 mei versoepeling van de maatregelen. Zo kunnen meer mensen weer aan het werk. Let op! Er worden wel aanvullende voorwaarden gesteld. Het is bij deze beroepen niet mogelijk om ten minste 1,5 meter afstand te houden tot de klant of patiënt. Daarom moeten maatregelen worden genomen om altijd veilig te kunnen werken. Deze maatregelen staan omschreven in protocollen van de brancheorganisaties. De klanten/patiënten/bezoekers moeten onderling wel 1,5 meter afstand houden, daarvoor moeten de organisaties maatregelen treffen.

De veiligheidsregio en gemeente zijn niet verantwoordelijk voor het toezicht hierop. Dat zijn de branches zelf, het formele toezicht ligt bij de inspecties. Wel kan de veiligheidsregio/gemeente optreden als blijkt dat er sprake is van risico’s voor de volksgezondheid.

Er zijn brancheprotocollen in de maak, waarin de voorwaarden staan om veilig te kunnen werken. Voor alle protocollen geldt: werk veilig, probeer de 1,5 meter afstand te bewaren, werk op afspraak, vraag van tevoren of er ziekteverschijnselen bekend zijn, zorg voor een schone werkplek door deze na iedere klant weer schoon te maken, blijf thuis bij ziekteverschijnselen.

Mag een taxichauffeur drie mensen tegelijk meenemen?

Taxichauffeur is een contactberoep. Daar is geen 1,5 meter afstand mogelijk tussen chauffeur en passagier. Dit betekent dat de taxichauffeur zich aan het taxiprotocol moet houden. Daarin staan voorzorgsmaatregelen. In principe kan hij of zij het werk uitvoeren met een maximum van één persoon achterin. Twee personen zijn alleen toegestaan als ze van één huishouden (familie) zijn.

Mogen personal trainers weer aan het werk?

In principe is personal training buiten mogelijk, op basis van een ingeplande afspraak en buiten de sportinstelling/-inrichting. Dit geldt zowel voor 1-op-1 training als groepstraining. Maar alleen buiten en met 1,5 meter afstand. Het is niet toegestaan een sportschool te openen.

Mogen sekswerkers weer aan het werk?

Sekswerkers mogen nog niet hun beroep uitoefenen, omdat de kans op overdracht van het virus te groot is. Ook escortservices zijn en blijven vooralsnog verboden.

Verpleeghuizen en instellingen

Mag familie vader,moeder,opa of oma bezoeken in een verpleeghuis?

Nee, dat mag niet. Dit kan alleen na toestemming van de beheerder (door bestuur, directie of andere persoon die bevoegd is om namens het verpleeghuis of woonvorm te handelen). Geen toestemming betekent een verbod. Het verpleeghuis moet dit verbod bekend maken.

Evenementen

Wat is een evenement?

Evenementen zijn herdenkingsplechtigheden, braderieën, optochten, feesten, festivals, popconcerten en overige muziekvoorstellingen, betaalde voetbalwedstrijden (met en zonder publiek), straatfeesten, barbecues en vechtsportwedstrijden.

Zijn alle evenementen verboden?

Ja, het is tot 1 september 2020 verboden om evenementen te organiseren, te laten plaatsvinden en om er aan deel te nemen.

Boete en handhaving

Wat is de boete als iemand zich niet aan de regels houdt?

Handelen in strijd met de voorschriften uit de noodverordening is strafbaar gesteld in artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht. Dit wordt bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie. Ook kan de voorzitter van de veiligheidsregio een last onder bestuursdwang of dwangsom opleggen.

Wie mag bekeuringen uitschrijven?

Dat mag de politie doen of Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente.

Waar kunnen inwoners overtredingen melden? 

Dit kan via de website van de gemeente. De meldknop is te vinden op de corona-informatiepagina via de homepage.