VOL! Meer weten over de plaatselijke politiek? Geef u dan op voor de gratis cursus Politiek Actief

Update 6 mei 2021: De cursus zit vol. Mensen die zich nu nog aanmelden komen op de reservelijst te staan. 

Wilt u meer weten over hoe de lokale democratie en de plaatselijke politiek werkt? Heeft u vragen als: hoe komt de gemeenteraad tot een besluit, maar ook wat รบ daaraan kunt bijdragen? Doe dan mee aan de gratis cursus Politiek Actief die van medio mei tot en met begin juli gegeven wordt.

Vooral mensen die erover nadenken actief te worden in de politiek kunnen veel aan deze cursus hebben. Ook als u niet direct in de politiek wilt stappen, maar wel wilt weten hoe u invloed kunt uitoefenen op de lokale besluitvorming is de cursus zeer geschikt.

De gemeenteraad van Baarn heeft het initiatief genomen om de cursus Politiek Actief aan te bieden. De cursus wordt verzorgd door ProDemos. Deze organisatie heeft veel ervaring in het geven van cursussen over democratie, politiek en rechtstaat. De cursus biedt inwoners de gelegenheid een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek. Op 5 avonden worden verschillende aspecten van het werken binnen de lokale democratie uitgelegd, zoals hoe een gemeente werkt en hoe te debatteren. Ook maakt u kennis met raadsleden. Op deze manier kunt u verkennen of u actief zou willen worden in de (lokale) politiek. 

Divers

Onbekend maakt onbemind, wordt er wel gezegd. Met de cursus hoopt de gemeenteraad een kijkje in de keuken te geven en u kennis te laten maken met het gemeentebestuur en wat het is om raadslid of steunfractielid te zijn. Uiteindelijk streeft de raad ernaar om een goede afspiegeling te zijn van de inwoners. Iedereen is dus welkom in de cursus.

Inhoud en data

In deze cursus komen behalve kennis ook vaardigheden aan bod zoals debatteren en lobbyen. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen.

De cursus start op 18 mei 2021 en bestaat uit 5 bijeenkomsten: 4 dinsdagavonden met elk een ander thema en afsluitend een bezoek aan een raadsvergadering op woensdag. De cursusdata zijn: dinsdag 18 mei, 1 juni, 15 juni, 29 juni en het bezoek aan de raadsvergadering van woensdag 7 juli 2021. De avonden starten om 19:30 uur en duren tot circa 22.00 uur.

Deelname aan de cursus is gratis. Er wordt wel van u gevraagd om bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn. Als het mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen, worden de bijeenkomsten gehouden in het gemeentehuis. Als dat niet mogelijk is, zal de cursus online verzorgd worden. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeente Baarn: griffie@baarn.nl

Aanmelden

Bent u inwoner van de gemeente Baarn? U kunt zich aanmelden tot en met 13 mei 2021 via het griffie@baarn.nl. Let op: er kunnen maximaal 30 mensen aan de cursus deelnemen.