Vooraankondiging 2e fase kap risicobomen

Van verschillende bomen in Baarn is bij een controle vast komen te staan dat ze door bijvoorbeeld ziekte of ouderdom een mogelijk risico vormen voor mens, dier en bezit. Ze kunnen bijvoorbeeld omvallen bij harde wind of zware takken verliezen. Een aantal van deze bomen is in verband met de veiligheid al in een eerdere fase gekapt. Later dit jaar volgt een 2e fase waarin risicobomen worden gekapt.

Na de zomervakantie zal het besluit over de kapvergunning voor deze 2e fase bekend worden gemaakt, onder meer op deze pagina’s Gemeentenieuws, met vermelding van de straten en aantallen. Het is dan ook mogelijk bezwaar te maken gedurende de bezwaartermijn.