Voorlopig ontwerp en investeringsaanvraag voor project theater bibliotheek naar gemeenteraad

Het nieuwe ontwerp voor de Rembrandtlaan wordt een modern en duurzaam gebouw dat past in de omgeving. Architectenbureau DP6 is aan de slag gegaan en presenteert in december een voorlopig ontwerp ter goedkeuring aan de gemeenteraad. De raad besluit in december ook over het krediet dat nodig is voor de bouw.

De plannen zijn uitgewerkt in goede samenwerking tussen gemeente, de bibliotheek en het theater. De drie partijen hebben zich verenigd in een werkgroep waarin het programma van eisen, het ontwerp en de financiën uitgebreid zijn behandeld. Het raadsvoorstel is dan ook een resultaat van de gezamenlijke inspanningen. 

Programma van eisen

Voor het ontwerp van het nieuwe gebouw is de architect uitgegaan van het gezamenlijk opgestelde programma van eisen. Daarin geven de belangrijkste gebruikers; de Bibliotheek en Theater de Speeldoos, aan waar het gebouw aan moet voldoen. De gemeente heeft daarnaast ook gekeken naar stedenbouwkundige aspecten; hoe ziet de omgeving eruit en wat voor soort gebouw past daarbij. Vanuit twee klankbordgroepen; één voor de gebruikers van het gebouw en één voor de directe omwonenden, heeft de architect nog meer inbreng ontvangen. 

Wethouder Hugo Prakke:

"Ik word erg enthousiast als ik de eerste schetsen bekijk. Een prachtig nieuw gebouw van deze tijd, passend in de omgeving, waar voor al onze inwoners straks iets te beleven is op het gebied van educatie, kunst en cultuur. Genieten van een optreden of zelf een activiteit uitvoeren. Met het gezin gezellig op zoek naar nieuwe boeken om te lenen, jezelf te ontwikkelen en iets nieuws te leren of met bekenden even een kopje koffie drinken. Een plek waar Baarn de komende decennia weer trots op kan zijn!" 

Licht en transparant

Het gebouw wordt dé plek voor het culturele leven in Baarn, waar iedereen welkom is. De tekeningen van het voorlopig ontwerp laten een modern, licht en transparant gebouw zien. Dat de locatie in een woonwijk ligt, met veel groen eromheen, gaf richting aan het ontwerp. Het gebouw zal niet hoger zijn dan 8 meter en overlast van geluid, licht of inkijk moet minimaal zijn voor omwonenden.

Begane grond en etage

Op de nieuwe bovenverdieping is de bibliotheek gevestigd. Grote ramen maken de ruimte licht en er komen verschillende hoekjes en huiselijke plekken om te lezen of te studeren, maar er is ook ruimte om verschillende cursussen te volgen of elkaar te ontmoeten tijdens een boeiende activiteit. Aan de andere zijde komt een aantal kantoren voor de medewerkers. Beneden vind je, naast de grote en kleine theaterzaal, een theater- en leescafé en verschillende multifunctionele ruimtes zoals een dansstudio en atelier. Deze worden gebruikt door de Volksuniversiteit en andere huurders, waaronder jeugdtheaterschool Marmelijn, toneelgroep Karakter en het Dagkoor Baarn. Ook is het straks mogelijk voor bedrijven om overleg- of trainingsruimtes te huren. Beide verdiepingen staan in verbinding door een brede open trap, die ook dienst kan doen als zitplaats of podium voor kleine optredens of lezingen. Aan de achterkant van de grote zaal is meer backstage ruimte gepland, waardoor grotere en meer complexe producties mogelijk zijn.

Kosten van de investering

Het bedrag van € 8,2 miljoen euro dat genoemd is in het raadsbesluit van december 2020, blijkt inmiddels niet voldoende voor de realisatie. Dit komt vooral door een verhoging van de bouwkosten door een flinke stijging van de grondstoffenprijzen het afgelopen jaar. Om de extra kosten zo laag mogelijk te houden is het ontwerp op onderdelen aangepast. Daarmee komt het geraamde totale investeringsbedrag uit op € 9,8 miljoen.

De drie betrokken partijen (bibliotheek, theater en gemeente) willen de extra jaarlijkse lasten die ontstaan door de hogere investering gezamenlijk dragen. Door deze gezamenlijke inspanning komt de extra jaarlijkse last voor de gemeente uit op slechts 6.000 euro ten opzichte van de berekening uit 2020. Dit wordt gedekt door het reguliere begrotingssaldo.