Voorontwerp bestemmingsplan Paleis Soestdijk uitgesteld

In het proces van de herontwikkeling van Paleis Soestdijk, heeft de gemeente Baarn na goed overleg met de gemeente Soest, de provincie Utrecht en met de eigenaar van Paleis Soestdijk besloten dat het voorontwerp bestemmingsplan later bij de gemeenteraad wordt ingediend. Na de motie van de raad van de gemeente Baarn en als gevolg van het provinciale beleid inzake natuur, is gebleken dat het ingewikkeld wordt om de door eigenaar gewenste woonbuurt van 6,1 hectare te bouwen. Hierdoor ontstaat een tekort van circa 11 miljoen euro. Dat is een deel van het bedrag dat nodig is om het paleis te restaureren. Partijen gebruiken de komende weken om een oplossing voor dit tekort te vinden.

Wethouder Erwin Jansma van de gemeente Baarn: “Er hebben inmiddels al diverse gesprekken plaatsgevonden en partijen zijn constructief bezig om tot een oplossing te komen. Het gaat om veel geld, dus we moeten alle belangen op de juiste manier afwegen. Zorgvuldigheid vraagt tijd. Alle partijen hebben de intentie uitgesproken om in januari tot een oplossing te komen”.


Het voorontwerp bestemmingsplan zou in februari 2020 door de gemeenteraad van Baarn worden behandeld. Die planning wordt door deze beslissing niet gehaald. Het bestemmingsplan wordt nu naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 aan de gemeenteraad aangeboden. Het voorontwerp bestemmingsplan moet helderheid verschaffen over welke bestemmingen en functies op welke locatie worden gepland.