Vraag een bijdrage aan uit het Vrijwilligersfonds

Baarnse verenigingen kunnen ook in 2019 weer een aanvraag doen voor een bijdrage uit het Vrijwilligersfonds van de Gemeente Baarn, die hiervoor jaarlijks 10.000 euro beschikbaar stelt. Verenigingen kunnen een bijdrage ontvangen voor: deskundigheidsbevordering van vrijwilligers, waardering van vrijwilligers of werving van vrijwilligers.

De uitvoering van het fonds is neergelegd bij het Steunpunt Vrijwilligers van Welzijn Baarn. Aanvragen voor een bijdrage uit het fonds worden gedaan via het aanvraagformulier dat beschikbaar is via Welzijn Baarn. Lees eerst de beleidsregels door voordat u een aanvraag instuurt!

Aanvragen kunnen ingestuurd worden tot en met 30 april 2019.  Bij de toewijzing wordt onder meer rekening gehouden met de hoogte van het aangevraagde bedrag en de datum van ontvangst van de aanvraag.