Vraag en aanbod werklocaties in balans

In Baarn is de komende jaren de vraag en het aanbod van werklocaties voor ondernemers in balans. Dat blijkt uit het rapport Toekomstvisie Werklocaties dat is opgesteld door het onafhankelijke onderzoeksbureau Stec Groep. Hierbij is rekening gehouden met de plannen voor woningbouw op de Tolweg 2-4-6. Zowel het onderzoeksrapport als het ontwerpbestemmingsplan voor de Tolweg zijn deze week vastgesteld door het college en worden na de zomer voorgelegd aan de gemeenteraad.

Multifunctionele kantoorgebieden

Wat kantoorruimte betreft zit Baarn ruim in zijn jasje. Ook na de transformatie van Baarn Centraal blijft er genoeg ruimte over in het Stationsgebied om in toekomstige werkgelegenheid te kunnen voorzien. Op de lange termijn zal de behoefte aan traditionele kantoorruimte in Baarn afnemen. De verwachting is dat de vraag en behoefte aan meer gemengde, multifunctionele gebieden toeneemt. Op deze plekken komt werken samen met functies als wonen en/of ontspanning.

Extra bedrijfsruimte

De komende jaren zal bij de ontwikkeling van de Baarnsche Zoom ten oosten van de Noordschil extra bedrijfsruimte worden gerealiseerd. Daarmee zullen vraag en aanbod van bedrijfsruimte tot en met 2030 in balans zijn. Hierbij is rekening gehouden met eventuele woningbouw op de Tolweg, waar de gemeenteraad naar verwachting na de zomer een beslissing over neemt.

Samenwerking en perspectief

De Baarnse bedrijven hebben ruimte nodig om te kunnen groeien, veranderen en verduurzamen. Met de Toekomstvisie Werklocaties Baarn biedt de gemeente Baarn perspectief en duidelijkheid aan de  ondernemers en pandeigenaren in Baarn. De Toekomstvisie Werklocaties is de afgelopen maanden opgesteld in nauwe samenwerking met betrokken ondernemers, ondernemersnetwerken en overige betrokkenen. Het is een nadere uitwerking van de behoefteraming uit 2019.