Vraag en antwoord rubbergranulaat verwijderen van kunstgrasvelden

Naar aanleiding van de motie van BOP, D66, Groen Links, PvdA, LTS Baarn en ChristenUnie SGP over het verwijderen van rubbergranulaat op kunstgrasvelden in Baarn vindt u hieronder antwoorden op de tot nu toe meest gestelde vragen.

Wat is de reden van de motie?

 • De motie zegt dat zolang op wetenschappelijke basis niet is vastgesteld dat sporten op kunstgrasvelden waarop rubbergranulaat is aangebracht niet schadelijk is voor de volksgezondheid het voorzorgsprincipe altijd leidend dient te zijn.

Om hoeveel velden gaat het?

 • 3 volwaardige competitie voetbalvelden
 • 1 Cruyff Court

Hoeveel gaat het verwijderen kosten?

 • Dat is nog niet te zeggen.

Wat wordt er teruggebracht?

 • Motie zegt: een voor gezondheid en milieu vriendelijk alternatief
 • Er zijn alternatieven, of deze voldoen aan de motie wordt onderzocht.

Hoe gaat Baarn dit aanpakken?

 • We onderzoeken wat de consequentie van de motie is.
 • Er wordt een opdracht geformuleerd voor bodemonderzoek.
 • Er moet een alternatief voor het rubbergranulaat gezocht worden.
 • Het rubbergranulaat moet worden verwijderd en er moet nieuw invulmateriaal worden aangebracht.

Wat is de planning?

 • De motie roept op om op korte termijn tot vervanging van in ieder geval het rubbergranulaat over te gaan.

Kunnen de kinderen blijven sporten?

 • Ja. Het is duidelijk dat er allerlei schadelijke stoffen in de rubberkorrels zitten. Zolang deze stoffen in de korrels zitten en daar niet uit kunnen vrijkomen, is er voor de gezondheid niets aan de hand. Alleen als deze stoffen ook in het lichaam komen, kunnen ze mogelijk schade aanrichten. Hoe meer van deze stoffen in het lichaam terechtkomen, hoe hoger het risico. Er is in het verleden onderzoek gedaan naar de opname van kankerverwekkende stoffen in het lichaam bij sporten op kunstgras met rubbergranulaat. Uit deze onderzoeken zijn geen aanwijzingen gekomen dat de stoffen uit het rubbergranulaat daadwerkelijk in het lichaam van de sporters worden opgenomen. Het recente onderzoek van het RIVM laat zien er weinig vrijkomt uit de rubberkorrels en dat er nog minder in het lichaam terecht komt. Op grond daarvan menen deskundigen van zowel GGD als RIVM dat bij het sporten op een veld met rubbergranulaat er zo weinig schadelijke stoffen in het lichaam komen, dat er veilig op de velden gesport kan worden. (Bron GGD GHOR Nederland)

Worden de velden nu direct voor gebruik gesloten?

 • Nee. We onderzoeken hoe we hier mee om moeten gaan en zijn in overleg met de stichting Sportpark.

Hoe moeilijk of makkelijk is het om het rubbergranulaat te verwijderen?

 • Dat weten we nog niet. Dit onderzoeken we.

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van spelen op kunstgras met rubbergranulaat?

 • De RIVM, GGD en VSG zijn van mening dat sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat praktisch verwaarloosbare gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Er kan veilig op de kunstgrasvelden met rubbergranulaat gesport worden. Bij het bepalen van de eventuele gezondheidsrisico's is gekeken naar levenslange blootstelling. Ook is gekeken naar sporters die af te en toe op de velden sporten en sporters die er heel vaak op sporten. Sporters die heel vaak op de kunstgrasvelden met rubbergranulaat sporten kunnen mogelijk iets meer schadelijke stoffen in hun lichaam krijgen dan andere sporters. Maar ook bij deze sporters gaat om zulke kleine hoeveelheden, dat er veilig gesport kan worden. (Bron GGD GHOR Nederland)