Vrijwilligers gezocht voor bestrijding Japanse Duizendknoop

De Japanse duizendknoop is een plant die van nature niet in Europa voorkomt, maar ooit als tuinplant naar Europa is gehaald. De plant is zich momenteel op grote schaal gaan verwilderen en verdringt daarbij andere kruiden en struiken. Ook kan de plant schade aanrichten aan bijvoorbeeld funderingen van gebouwen, bestrating en riolen. De gemeente zet zich in om de Japanse Duizendknoop te bestrijden. Vrijwilligers helpen ons daarbij. Helpt u ook een handje?

De gemeente is op zoek naar inwoners die het leuk vinden om als vrijwilliger te helpen om de plant uit te trekken en zo uit te putten. Qua tijdsbesteding vraagt dat ongeveer 25 beurten verspreid over 3 jaar (dus circa 8 beurten per jaar) - van  ongeveer een halve dag per beurt.

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of wilt u eerst meer informatie, neem dan contact op met de groenmedewerker van de gemeente, de heer Barry Fokker, via e-mail b.fokker@baarn.nl.