Werken aan nieuwe regels voor evenementen

De gemeente geeft jaarlijks vergunningen aan organisatoren van evenementen. Het kan gaan om kleine evenementen, zoals straatfeesten of festiviteiten in het centrum, maar ook om grote evenementen als Koningsdag en concerten in de Pekingtuin of bij Paleis Soestdijk.

De gemeente wil graag dat de evenementen kunnen plaatsvinden, maar dan moet er ook rekening worden gehouden met de belangen van anderen. Evenementen zijn leuk voor de bezoekers, maar een evenement moet ook aanvaardbaar zijn voor omwonenden. Daarom heeft de gemeente regels opgesteld.

Spreiding van evenementen

Met de regels wil de gemeente voorkomen dat er te veel evenementen tegelijk worden gehouden en beperken we het aantal evenementen per locatie. De gemeente kiest niet voor één locatie waar alle evenementen worden gehouden, maar voor een spreiding. Op verschillende locaties mogen evenementen worden gehouden, met een maximum aantal per locatie.

Inzien van de regels

De regels zijn vastgelegd in de concept Beleidsregels Evenementen 2018 gemeente Baarn. Mocht u geïnteresseerd zijn naar de regels, dan kunt u deze onder aan deze tekst downloaden. Een exemplaar ligt ter inzage in het gemeentehuis en is tijdens de openingstijden in te zien.

Reageren

Mocht u na lezing van de beleidsregels behoefte hebben aan een gesprek met medewerkers van de gemeente, dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen naar evenementen@baarn.nl of te bellen met de gemeente via 035-5481611. Als u op de beleidsregels wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar evenementen@baarn.nl. Graag ontvangen wij uw reactie voor 24 januari. Alle reacties worden meegenomen bij de definitieve vaststelling van de beleidsregels.

Te downloaden: