Werkzaamheden Eemweg afgerond: de weg is weer open

De Eemweg is weer open. De weg is grootschalig aangepakt en er ziet er zichtbaar anders uit. De verharding is vernieuwd, hemelwater is nu afgekoppeld en wordt afgevoerd naar het oppervlakte water, er zijn nieuwe bomen bijgeplant en de inrichting van de weg is aangepast. Er geldt nu een maximale snelheid van 30 km/u. Bij de rotonde, aan de kant van de Eemweg, staan nu nieuwe borden welke aangeven dat men een 30 km/u zone ingaat. Daarnaast zijn er verschillende verkeersdrempels aangebracht, de voetgangersoversteken zijn verhoogd en er zijn bij iedere aansluiting met een zijweg nu plateau’s aangebracht. Hiermee voldoet de weg aan de vereisten van een 30 km/u inrichting. Brommers dienen nu ook gebruik te maken van de hoofdrijbaan. Het fietspad is uitsluitend voor (snor)fietsers.

Een belangrijke verandering ten opzichte van de oude situatie is de voorrangsregeling. Het doorgaande fietsverkeer op de fietspaden heeft voorrang op al het verkeer! Het verkeer op de Eemweg (rijbaan) moet vanaf nu voorrang verlenen aan verkeer dat van rechts komt.

Enkele voorbeelden:

  • Komt u bijvoorbeeld uit de Rembrandtlaan en gaat u richting de Brink, dan moet u eerst de fietsers voor laten gaan en daarna heeft u voorrang op het verkeer rijdend op de Eemweg.
  • Rijdt u op de Eemweg wilt u de Tromplaan in, dan moet u eerst de doorgaande fietsers voor laten gaan. Daarna kunt u de Tromplaan inrijden.