Werkzaamheden Eemweg vertraagd door tegenvaller

Sinds afgelopen zomervakantie is er in opdracht van de gemeente Baarn voortvarend gewerkt aan de reconstructie van de Eemweg. Helaas is men tijdens deze werkzaamheden op een onvoorziene tegenvaller gestuit, waardoor de werkzaamheden helaas langer gaan duren dan gepland. Er wordt hard gewerkt met als doel de weg vóór de kerstdagen te openen voor verkeer.

Tijdens de aanleg van het riool in de Eemweg tussen de Frans Halslaan en de Kerkstraat kwam men tot de ontdekking dat hier een belangrijke waterleiding op een andere plek ligt dan eerder door waterleidingbedrijf Vitens in een tekening was aangegeven. Het nieuwe riool kan er pas aangelegd worden als eerst deze waterleiding is verplaatst. Daarvoor zijn extra werkzaamheden nodig die door een andere aannemer in opdracht van Vitens worden uitgevoerd. Zodra deze extra werkzaamheden aan de waterleiding afgerond zijn, gaat men weer direct aan de slag om de geplande werkzaamheden af te ronden en de weg te openen voor verkeer vóór de kerstdagen. De Eemweg zal tot die tijd nog afgesloten blijven vanaf de rotonde met De Geerenweg / Doormanlaan tot aan de kruising met de Faas Eliaslaan / Kerkstraat.

Aanwonenden van het deel van de Eemweg waaraan gewerkt wordt hebben thuis een brief ontvangen met uitleg over de vertraging.