Werkzaamheden Emmalaan vorderen

De werkzaamheden in de Emmalaan, De Beaufortlaan en de Adelheidlaan vorderen goed. Momenteel wordt er gewerkt in het deel van de Emmalaan aan de noordzijde van de vijver. De onderste laag asfalt wordt hier aanstaande vrijdag 7 juli aangebracht. Als dat gebeurd is, kan u er weer gewoon over heen rijden. Net zoals dat nu in de Adelheidlaan en De Beaufortlaan mogelijk is.

Na de zomervakantie wordt het laatste deel van het werk aan de zuidzijde van de Wilhelminavijver uitgevoerd. De bovenste laag asfalt (de deklaag) wordt in alle drie de lanen na de zomervakantie in één keer aangebracht.

Gelijktijdig met deze werkzaamheden heeft Vitens werkzaamheden aan de waterleiding verricht. En Citytec heeft in opdracht van de gemeente een aantal lichtmasten vervangen.