Werkzaamheden Goeman Borgesiuslaan starten 21 augustus

Op maandag 21 augustus starten we met de reconstructie van het laatste deel van de Goeman Borgesiuslaan, tussen de J.F. Kennedylaan en de Drakenburgerweg. De werkzaamheden gaan naar verwachting 7 weken duren. Om de overlast te beperken, voeren we de werkzaamheden uit in fases. Het gedeelte van de straat waar we aan het werk zijn, wordt dan wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen er wel langs.

Wat gaat er gebeuren?

We beginnen met de kruising J. F. Kennedylaan met de Goeman Borgesiuslaan en een gedeelte van de Goeman Borgesiuslaan. Het fietspad aan de zijde van de Trits komt hierdoor te vervallen. Er worden voor de uitvoering van dit project geluidsreducerende stenen gebruikt. Als deze fase is afgerond, gaan we aan de slag met de reconstructie van het gedeelte ter hoogte van de kruising met De Oude Werf en de aansluiting met de Drakenburgerweg.

Bereikbaarheid

Om de J.F. Kennedylaan bereikbaar te houden heffen we het éénrichting verkeer tijdelijk op. Zo blijft de straat toegankelijk vanaf de kant van Prof. Krabbelaan. Ook verplaatsen we de bushalte.

Hulpdiensten

Hulpdiensten (politie, brandweer, ambulancediensten) zijn via de gemeente geïnformeerd over de werkzaamheden.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met meneer M. Scheermeijer, medewerker Verkeer (m.scheermeijer@baarn.nl) of meneer C. Noorland, medewerker Civiel van de afdeling Beheer, ruimte/omgeving.

Voor uw eigen veiligheid is het belangrijk dat u op ruime afstand blijft van de plaats waar wij aan het werk zijn. Bedankt voor uw begrip!