Wilt u meehelpen met water geven aan jonge bomen in uw buurt?

Dit item is verlopen op 17-07-2019.

De afgelopen tijd hebben we als gemeente jonge bomen gepland bij diverse woningen in Baarn. Omdat het voorjaar vrij droog verloopt, hebben zich zorgzame omwonenden gemeld met de vraag of de nieuwe bomen wel genoeg water krijgen en of ze eventueel een handje kunnen helpen. Die omwonenden hebben het ‘groene’ hart op de juiste plaats zitten. Wie net als hen wil helpen bij het water geven aan jonge bomen, kan dit doorgeven via het meldingensysteem van de gemeente door hier te klikken. Geef daarbij alstublieft zo precies mogelijk aan welke boom u bedoelt. Wij registreren dan dat deze boom door u wordt verzorgd met extra water.

Nieuw bomen hebben in droge tijden een extra portie vocht nodig. Vanaf de aanplant in het voorjaar krijgen de bomen tot oktober ongeveer 10 tot 12 keer een extra beurt water van 80 tot 120 liter water per keer. In het tweede jaar krijgen de bomen ongeveer 6 keer zo’n extra watergift.

Normaal gesproken verzorgt de gemeente dat de bomen hun extra waterbeurten krijgen. Dat kost natuurlijk gemeenschapsgeld: niet zozeer de paar centen voor het water, maar vooral de  arbeidsuren. We stellen het daarom bijzonder op prijs als inwoners willen helpen, bijvoorbeeld met water uit de regenton. We zoeken daarom bewust de samenwerking met buurtbewoners waar dit kan. Want water geven is ook een leuk gebeuren dat gedeeld kan worden. Wie zich aanmeldt om te helpen bij het water geven aan een jonge boom, krijgt als beloning een speciale tegel ‘Adoptiegroen’ bij de aangemelde boom. Maar de echte beloning is natuurlijk dat u en uw buurtgenoten met een goed gevoel geniet van het groen in uw buurt, in lijn met het ‘schoon, heel en veilig’ van het gemeentelijk beeldkwaliteitsplan.

Aanmelden voor water geven?
Wilt u ook water geven aan jonge bomen bij uw woning? Meld u aan via het meldingensysteem van de gemeente door hier te klikken. Wij registreren dan welke boom door u wordt verzorgd met extra water. In de wetenschap dat er goed voor deze boom gezorgd wordt, kan de gemeentelijke groenmedewerker zich bij de watergeefronde richten op de bomen die (nog) niet geadopteerd zijn.

Wanneer wij rond gaan met de waterwagen krijgt u een e-mail of What’s-App bericht en kunt u zelf binnen twee dagen uw eigen watergeefbeurt inplannen. Mocht u of uw buren toch geen gelegenheid hebben om water te geven, dan kunt u dat doorgeven en nemen wij de watergeefbeurt over. Ook krijgt u van ons extra informatie over de boom die u kan helpen bij de verzorging.

Mogelijke plekken voor nieuwe bomen doorgeven?
Ongeveer één keer per drie jaar is er een bomenveiligheidsronde. Dan worden de lege plekken waar bovengronds ruimte is voor een nieuwe boom op een kaart gezet. Daarna bekijkt de gemeente of er ook ondergronds genoeg wortelruimte is voor een boom. Want soms zijn er andere bomen met een groot wortelstelsel in de buurt. Of er lopen er kabels en leidingen onder de plek door en dan is het niet wenselijk een boom erboven te plaatsen. Na deze check wordt er nog gekeken of er genoeg geld in het budget zit en naar de wensen van omwonenden voor een nieuwe boom op deze plek. Staan alle seinen op ‘groen’, dan wordt er een nieuwe boom geplant.

Zelf kunt u ook mogelijke plekken aanmelden waar een nieuwe bomen zou kunnen komen. Geef die plekken, liefst met afbeelding van de plek en het adres, door via het meldingensysteem van de gemeente door hier te klikken.