Woningbouwplannen De Tuinen van Noord stap dichterbij

De woningbouwplannen De Tuinen van Noord zijn een stap dichterbij: het college van Baarn heeft ingestemd met de voorontwerpbestemmingsplannen. De nieuwbouw is voorzien op de vrijgekomen schoollocaties Gaspard de Coligny (Elly J. Meijertuin) en Montini (Drakentuin). In totaal gaat het om 42 woningen, waarvan 30% sociale huurwoningen, 40% koopwoningen tot een prijs van € 220.000 vrij-op-naam en 30% vrije sector koopwoningen in het duurdere segment.

Deze mix van diverse woningen past in de Visie Wonen van de gemeente Baarn. Daarin is opgenomen dat er tot 2030 behoefte is aan duizend nieuwe woningen in Baarn, waarvan een groot deel in de sociale huur en betaalbare koopsector valt. Om de woningbouwplannen te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat het bestemmingsplan wordt aangepast. Hiervoor worden twee bestemmingsplannen in procedure gebracht, één voor de Montini-locatie genaamd Drakentuin en één voor de Gaspard-de-Coligny-locatie genaamd Elly J. Meijertuin.


Informatieavond
Beide voorontwerpbestemmingsplannen liggen vanaf vrijdag 25 mei 2018 tot en met donderdag 21 juni 2018 voor inspraak ter inzage. Ook wordt op maandag 4 juni een inloopavond georganiseerd waar belangstellenden de plannen kunnen bekijken en hun vragen kunnen stellen. Deze avond wordt gehouden het gemeentehuis, ingang Laanstraat 1. Geïnteresseerden zijn welkom tussen 19.00 en 20.30 uur.