Afvalstoffenheffing

 • Wat is het

  Ieder huishouden betaalt afvalstoffenheffing. Dat is voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. De aanslag komt op naam van de gebruiker van een woning.

 • Hoe het werkt

  U betaalt een vast bedrag voor gebruik van de groene en grijze container van ieder 140 liter. Als u  meer containerinhoud heeft, betaalt u meer afvalstoffenheffing. U betaalt geen afvalstoffenheffing voor de blauwe container.

  Voor ondergrondse containers of afvalverzamelpunten betaalt u hetzelfde vaste bedrag als voor de groene en grijze container.

  U kunt uw container omruilen of een extra container aanvragen

  Wilt u een afvalcontainer omruilen voor een grotere of een kleinere container? Of wilt u een extra container? U kunt dit regelen via de website van het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN).

  De kosten voor het omruilen zijn € 20,12 per keer. Als u verhuist, dan kunt u binnen 1 maand na de verhuizing de containers gratis laten brengen, omruilen of teruggeven.

  Teruggave bij verhuizing of overlijden

  Als u verhuist, wordt de afvalstoffenheffing berekend op basis van het aantal hele maanden dat u op uw oude adres stond ingeschreven. Het bedrag dat u te veel betaald hebt, wordt verrekend met nieuwe of nog openstaande aanslagen. Bent u verhuist binnen de gemeente Baarn? Dan wordt dit bedrag verrekend met de aanslag voor uw nieuwe adres.

  Als er geen partner op het adres achterblijft en er geen sprake is van eigendom, wordt de aanslag gedeeltelijk verminderd. Na verwerking van de gegevens wordt er een verminderingsbiljet verstuurd. Is de aanslag al betaald? Dan wordt het te veel betaalde bedrag terugbetaald. Wordt de aanslag in termijnen afgeschreven? Dan wordt de vermindering verrekend met de nog openstaande termijnbedragen. De termijnbedragen worden aangepast en eventueel teveel betaalde bedragen worden terugbetaald.

 • Wat moet ik doen

  U betaalt uw aanslag via automatische incasso

  Hebt u een machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan hoeft u niets te doen. Het aanslagbedrag wordt automatisch in acht termijnen van uw rekeningnummer afgeschreven. U leest op het aanslagbiljet wanneer dit gebeurt.

  U betaalt uw aanslag zonder automatische incasso

  Hebt u geen machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan moet u het totaalbedrag binnen twee maanden na dagtekening hebben betaald. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. U kunt het totaalbedrag overmaken op bankrekening NL51 BNGH 0285 0314 14 t.n.v. gemeente Baarn Belastingen te Baarn. Vermeld daarbij wel het aanslagnummer.

  U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de aanslag

  Bent u het niet eens met één of meer aanslagen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit bij de heffingsambtenaar van de gemeente Baarn. U moet dit doen binnen zes weken na dagtekening. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. Op deze pagina leest u meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken. Hier vindt u ook de contactgegevens van de heffingsambtenaar.

 • Kosten

  De belangrijkste tarieven bij de afvalstoffenheffing zijn:

  Tarief 2020

  Tarief 2019

  Voor een volume tot en met 280 liter *

  € 249,60

  € 229,92

  Tot en met 140 liter extra (boven de standaard 280 liter)   

  € 67,20

  € 66,84

  Tussen 141 liter en 240 liter extra (boven de standaard 280 liter)   

  € 134,40

  € 115,20

  * Het volume van 280 liter geldt voor één groene container van 140 liter en één grijze container van 140 liter. 


    Dit volume geldt niet voor 2 groene containers van 140 liter of 2 grijze containers van 140 liter. Dan betaalt u extra volume inhoud. 

 • Contact

  Voor al uw vragen over de aanslag, hoogte van de WOZ waarde, taxatieverslag, bezwaar, betalingen, automatische incasso en kwijtschelding kunt u op de volgende dagen bellen naar telefoonnummer (035) 54 81 611:

  Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
  Van 8.00 uur tot 12.00 uur
  Van 13.00 uur tot 16.00 uur

  Vrijdag
  Van 8.00 uur tot 12.00 uur