Afvalstoffenheffing

 • Wat is het

  Ieder huishouden betaalt afvalstoffenheffing. Dat is voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. De aanslag komt op naam van de gebruiker van een woning.

  Veelgestelde vragen over de afvalstoffenheffing

  Waarom is het tarief zo sterk gestegen?

  Net als andere gemeenten in Nederland, heeft ook de gemeente Baarn te maken met een stijging van de kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Hier is een aantal redenen voor:

  • Het Rijk heft een belasting op het verbranden van restafval. Deze belasting is de afgelopen jaren fors gestegen, van €13,21 in 2018 naar €33,15 in 2021.
  • De Utrechtse gemeenten hebben samen een aanbesteding gedaan voor nieuwe contracten voor de verwerking van GFT en restafval. De nieuwe tarieven voor deze verwerking zijn fors gestegen: voor grof restafval met 70% en voor GFT met ruim 50%.
  • Niet alleen de kosten voor de inzameling en verwerking van stromen die aan huis worden ingezameld stijgen, maar ook de kosten voor de afvalstromen die via het recyclingstation worden ingezameld nemen toe.
  • De opbrengsten voor grondstoffen, zoals oud papier en metalen, nemen af.  

  De afvalstoffenheffing is een ‘gesloten systeem’. Dat betekent dat de opbrengsten gelijk moeten zijn aan de kosten die de gemeente maakt voor de afvalinzameling en -verwerking. Als de kosten stijgen, stijgt dus ook het tarief.

  Wat is het verband met omgekeerd inzamelen?

  Inwoners scheiden de afgelopen jaren hun afval steeds beter. Afval scheiden loont, want als we afval niet beter zouden zijn gaan scheiden, zouden we meer restafval moeten verbranden voor een hogere prijs. Dan zou het tarief voor 2021 nog hoger zijn uitgevallen. Omgekeerd inzamelen helpt dus om de kosten te dempen, maar helaas zijn er diverse ontwikkelingen los van het beleid van de gemeente, die leiden tot hogere kosten. Ook het milieu profiteert ervan dat we afval beter scheiden.

  Gaat de gemeente het beleid evalueren/ander beleid invoeren (bijv. nascheiding, diftar)?

  De gemeente gaat dit jaar het omgekeerd inzamelen evalueren. De conclusies worden in het najaar in de gemeenteraad besproken. Onderdeel van de evaluatie is een inwonersenquête. Deze wordt openbaar gedeeld, zodat iedereen zijn mening kan geven.

  Hoe is het tarief opgebouwd/maakt het uit hoeveel containers ik heb?

  Vanaf dit jaar is de grondslag voor het tarief veranderd. U betaalt een vast bedrag dat is gebaseerd op uw gezinssamenstelling. De categorieën die gebruikt worden, zijn één- en meerpersoonshuishouden. Binnen een meerpersoonshuishouden maakt het niet uit hoeveel leden uw gezin telt. Er zijn naast dit tarief geen extra kosten. Dat betekent dat u gratis bijvoorbeeld een grote of een tweede GFT-container kunt gebruiken. Ook maakt het niet uit hoe vaak u gebruik maakt van een ondergrondse container. En kunt u gratis uw grof afval laten ophalen of naar het recyclingstation brengen.

 • Hoe het werkt

  Het tarief dat u betaalt, is afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden.

  U kunt uw container omruilen of een extra container aanvragen

  Wilt u een afvalcontainer omruilen voor een grotere of een kleinere container? Of wilt u een extra container voor grondstoffen? U kunt dit regelen via de website van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 • Wat moet ik doen

  U betaalt uw aanslag via automatische incasso

  Hebt u een machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan hoeft u niets te doen. Het aanslagbedrag wordt automatisch in acht termijnen van uw rekeningnummer afgeschreven. U leest op het aanslagbiljet wanneer dit gebeurt.

  U betaalt uw aanslag zonder automatische incasso

  Hebt u geen machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan moet u het totaalbedrag binnen twee maanden na dagtekening hebben betaald. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. U kunt het totaalbedrag overmaken op bankrekening NL51 BNGH 0285 0314 14 t.n.v. gemeente Baarn Belastingen te Baarn. Vermeld daarbij wel het aanslagnummer.

  U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de aanslag

  Bent u het niet eens met één of meer aanslagen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit bij de heffingsambtenaar van de gemeente Baarn. U moet dit doen binnen zes weken na dagtekening. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. Op deze pagina leest u meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken. Hier vindt u ook de contactgegevens van de heffingsambtenaar.

 • Kosten

  Huishouden

  Kosten 2021

  Eenpersoonshuishouden

  € 282,12

  Meerpersoonshuishouden

  € 393,-

  Er zijn geen variabele of extra kosten voor het gebruik van een ondergrondse container, het brengen van afvalstromen naar het recyclingstation, het laten ophalen van grof huishoudelijk afval of het wisselen van een container.

 • Contact

  Voor al uw vragen over de aanslag, hoogte van de WOZ waarde, taxatieverslag, bezwaar, betalingen, automatische incasso en kwijtschelding kunt u op de volgende dagen bellen naar telefoonnummer (035) 54 81 611:

  Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
  Van 8.00 uur tot 12.00 uur
  Van 13.00 uur tot 16.00 uur

  Vrijdag
  Van 8.00 uur tot 12.00 uur

 • Aanvullende informatie