Asbest verwijderen

 • Wat is het

  Wat is asbest?

  Asbest werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken. Asbest is gevaarlijk als vrijgekomen asbestvezeltjes, bijvoorbeeld door slopen, opdwarrelen in de lucht die u inademt. Ingeademde vezels nestelen zich in de longen en na verloop van tijd kan dat de oorzaak zijn van verschillende ziekten waaronder kanker. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

  • wilt u asbest verwijderen in of bij uw woning? Dan moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
  • bent u niet de eigenaar van de woning, maar huurder? Neem dan eerst contact op met de verhuurder.

  Regels rond verwijderen asbest

  Wanneer u als bedrijf of particulier asbest wilt gaan verwijderen, demonteren en/of slopen, dan moet u hier altijd melding van maken bij de gemeente. De gemeente beoordelt dan of u het asbest zelf mag verwijderen of dat het asbest door een gecertificeerd asbestverwijderings-bedrijf moet worden verwijderd. Dit is belangrijk, want het onzorgvuldig verwijderen van asbestproducten brengt risico's met zich mee. Juist bij ondeskundig slopen is de kans het grootst dat de vezels in de lucht komen en kunnen worden ingeademd.

  Weet u niet zeker of een product in uw huis asbest bevat en/of wilt u asbest gaan verwijderen? Neemt u dan contact op met onze inspecteur toezicht & handhaving. Zijn nummer vindt u onderaan deze pagina.
   

  Hoe kunt u asbest herkennen?

  Asbest is meestal te herkennen aan de vezelachtige structuur. Vaak heeft het een witte tot lichtgrijze kleur. Om zekerheid te krijgen of u te maken heeft met asbest, kunt u het beste een materiaalanalyse laten doen door een laboratorium. Aan de buitenkant van een product is vaak niet te zien of het asbesthoudend is. Schakel hiervoor een deskundig adviesbureau (te vinden op www.ascert.nl) of een geaccrediteerd laboratorium (te vinden op www.rva.nl/home) in. 

  Hoe maakt u een melding?

  Het indienen van een melding kunt u digitaal doen via het omgevingsloket. Na uw melding ontvangt u van deze website een ontvangstbevestiging. Dat betekent echter niet dat de melding akkoord is. Dit wordt door de gemeente beoordeeld. Indien de melding akkoord is, ontvangt u daarvan bericht van de gemeente. Aan de sloopmelding zijn geen kosten verbonden.


  Een onjuiste of onvolledige melding is GEEN melding. De termijn van 4 weken (of 5 werkdagen) start pas nadat een volledige melding is gedaan.

  Asbest zelf verwijderen als particulier

  Alleen als u als particulier zelf kleine hoeveelheden (maximaal 35 m² per kadastraal perceel) asbest gaat verwijderen, kunt u de melding binnen 5 werkdagen voor aanvang van de asbestverwijdering doen. U mag alleen bepaalde asbesthoudende materialen (losliggende asbestbevattende vloerbedekking, losliggende asbestbevattende vloertegels of geschroefde hechtgebonden asbesthoudende asbestplaten) zelf verwijderen.

  Let op: in alle overige gevallen moet de asbestverwijdering worden gedaan door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf en geldt deze uitzonderingsregel van 5 werkdagen niet.

  In het geval dat u het asbest niet zelf mag verwijderen moet er een volledige melding (inclusief asbestinventarisatierapport) worden gedaan. Deze melding dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden te worden ingediend.

  Neem de regels in acht

  Wij verzoeken u dringend de regels omtrent het verwijderen, slopen en/of demonteren van asbest in acht te nemen. Verwijderen en/of storten van asbesthoudend materiaal zonder toestemming van de gemeente is een delict dat o.a. grote financiële gevolgen kan hebben.

  Contact

  Voor meer informatie kunt u contact op nemen met:

  Toezicht en Handhaving
  Stationsweg 18
  3743 EN Baarn

  Inspecteur Toezicht en Handhaving:
  de heer A.B. van Houten
  Telefoon: 035 54 81 676 

  Of bij geen gehoor:
  de heer B.B. Barlo
  Telefoon: 035 54 81 666

  Voor het melden van asbest op straat neemt u contact op met de Milieupolitie Regio Utrecht: 0900 88 44.