Bedrijfsactiviteiten wijzigen

 • Wat is het

  Als u in uw bedrijf veranderingen invoert, bijvoorbeeld door het aanpassen van processen of activiteiten of door uitbreiding, dan moet u dat aan de gemeente doorgeven.

  De procedure van vergunningaanvraag of melding is afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

  U kunt daarom beter eerst contact opnemen met Team Vergunningverlening: 035 54 81 611.

 • Hoe het werkt

  De gang van zaken is afhankelijk van specifieke omstandigheden.

  Naast het milieu speelt ook de brandveiligheid een rol. Dit betekent dat ook de brandweer zal controleren of de gebruiksvergunning nodig is, of dat deze zal moeten worden aangepast. Dit geldt eventueel ook voor het aanvalsplan van de brandweer.