Begraafplaatsrechten

 • Wat is het

  Begraafplaatsrechten zijn vergoedingen voor diensten op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan in Baarn.

 • Hoe het werkt

  De gemeente Baarn beheert en onderhoudt de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan. Dit wordt betaald met het geld dat binnenkomt via de begraafplaatsrechten.

  Als rechthebbende betaalt u begraafplaatsrechten. Hebt u deze rechten afgekocht, dan betaalt u geen begraafplaatsrechten.

 • Wat moet ik doen

  U betaalt uw aanslag via automatische incasso

  Hebt u een machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan hoeft u niets te doen. Het aanslagbedrag wordt automatisch in acht termijnen van uw rekeningnummer afgeschreven. U leest op het aanslagbiljet wanneer dit gebeurt.

  U betaalt uw aanslag zonder automatische incasso

  Hebt u geen machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan moet u het totaalbedrag binnen twee maanden na dagtekening hebben betaald. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. U kunt het totaalbedrag overmaken op bankrekening NL51 BNGH 0285 0314 14 t.n.v. gemeente Baarn Belastingen te Baarn. Vermeld daarbij wel het aanslagnummer.

  U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de aanslag

  Bent u het niet eens met één of meer aanslagen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit bij de heffingsambtenaar van de gemeente Baarn. U moet dit doen binnen zes weken na dagtekening. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. Op deze pagina leest u meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken. Hier vindt u ook de contactgegevens van de heffingsambtenaar.

 • Kosten

  De begraafplaatsrechten hangen samen met de diensten die van toepassing zijn. Voor meer informatie over de hoogte van de tarieven kijkt u bij de verordening begraafplaatsrechten.

 • Contact

  Voor al uw vragen over de aanslag, hoogte van de WOZ waarde, taxatieverslag, bezwaar, betalingen, automatische incasso en kwijtschelding belt u van maandag tot en met donderdag van 8:00 tot 17:00 en vrijdag van 08:00 tot 12:00 telefoonnummer (035) 54 81 611.