Begraven of cremeren

 • Wat is het

  U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u. De begrafenis of crematie moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden. U kunt hier uitstel voor vragen.

  Begraafplaatsen Baarn

  De gemeente Baarn beheert 2 begraafplaatsen: de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan en de Algemene Begraafplaats aan Acacialaan/Berkenlaan. Alleen de Nieuwe Algemene Begraafplaats is nog in gebruik.

  De Nieuwe Algemene Begraafplaats is open:

  • maandag tot en met zaterdag: van 9.00 tot 16.00 uur
  • zondag en feestdagen:  van 11.00 tot 16.00 uur
  • van april tot september is de begraafplaats op zaterdag, zondag en feestdagen open tot 19.30 uur.

 • Hoe het werkt

  U mag de overledene op zijn vroegst 36 uur nadat hij of zij is overleden, begraven of cremeren. En niet later dan 6 werkdagen na het overlijden.

  Begraven of cremeren na 6 werkdagen

  Bij begraven of cremeren na 6 werkdagen is toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente en van een arts. U kunt bijvoorbeeld toestemming aanvragen om godsdienstige redenen. Of als familie uit een ver land de uitvaart wil bijwonen.

  Begraven of cremeren binnen 36 uur

  Als u de overledene binnen 36 uur wilt begraven of cremeren, hebt u toestemming nodig van:

  • de officier van justitie;
  • de burgemeester van de gemeente waar het lichaam zich bevindt.
 • Wat moet ik doen

  Uw uitvaartondernemer vraagt de toestemming aan bij de gemeente en doet ook aangifte van overlijden. U hoeft dit niet zelf te doen. Ook als u de overledene eerder wilt begraven of cremeren of juist uitstel wilt aanvragen, regelt uw uitvaartondernemer dit voor u.

 • Wat moet ik meenemen

  • Verklaring van arts of lijkschouwer
 • Kosten

  Download onze Verordening begraafplaatsrechten voor de tarieven in 2019.

 • Contact

  Wilt u meer informatie?

  Dan kunt u bellen voor vragen:

  • over de begraafplaats met Team Beheer, telefoon: 035 5412814
  • over de administratie met Team Burgerzaken, telefoon: 035 54 81 611
 • Gerelateerd