Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

 • Wat is het

  Hebt u een belastingaanslag ontvangen en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Op deze pagina leest u hoe u dit kunt doen.

 • Hoe het werkt

  Wanneer u het niet eens bent met de WOZ-beschikking of met één of meer aanslagen, kunt u bezwaar maken. Dit doet u bij de heffingsambtenaar van de gemeente Baarn. Dit noemen we een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet door de gemeente zijn ontvangen. U vindt de datum van dagtekening op het aanslagbiljet.

  U kunt uw bezwaarschrift mondeling toelichten

  Wilt u uw bezwaar graag mondeling toelichten voordat er een uitspraak wordt gedaan? Dan kunt u dit aangeven in uw bezwaarschrift. De heffingsambtenaar van de gemeente Baarn nodigt u dan uit voor een gesprek.

  Wat u kunt doen als u het niet eens bent met de uitspraak

  Bent u het niet eens met de uitspraak die u op uw bezwaarschrift hebt ontvangen? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening een beroepschrift indienen. U vindt de datum van dagtekening op de brief waarin de uitspraak staat. Uw beroep dient u in bij de Rechtbank in Utrecht. Uw beroepschrift kunt u sturen naar: Rechtbank Utrecht, Sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

  Een bezwaarschrift wordt in veel gevallen voorgelegd aan de externe commissie bezwaarschriften, die het bestuur adviseert over ingediende bezwaarschriften. Voordat deze commissie een advies uitbrengt over een bezwaarschrift, vindt er meestal een hoorzitting plaats.

 • Wat moet ik doen

  Via onderstaande knop kunt u digitaal bezwaar maken:

  Online bezwaar maken met DigiD

  Het schriftelijk bezwaar zendt u naar de heffingsambtenaar van de gemeente Baarn, Postbus 1003, 3740 BA Baarn.

  Zet in uw bezwaar de volgende informatie:

  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

  Wanneer iemand anders namens u het bezwaarschrift indient, dan moet u diegene een volmacht verlenen.

 • Hoe lang het duurt

  De gemeente beslist voor 31 december van het kalenderjaar over uw bezwaarschrift. Behalve als u het bezwaar hebt ingediend in de laatste zes weken van het jaar. Dan beslist de gemeente uiterlijk na zes weken. De gemeente kan deze termijn in bepaalde situaties verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

 • Kosten

  Het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente is gratis.

  Gaat u in beroep bij de rechtbank, dan kost dat wel geld. De griffie van de rechtbank kan u vertellen over de hoogte van het bedrag en hoe u kunt betalen.

 • Aanvullende informatie

  Het is niet mogelijk bezwaar te maken tegen de hoogte van een tarief. Als u een bezwaarschrift indient, moet u de belasting wel gewoon betalen. Ook de automatische incasso gaat gewoon door.

 • Gerelateerd