Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

 • Wat is het

  Hebt u een belastingaanslag ontvangen en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Op deze pagina leest u hoe u dit kunt doen.

 • Hoe het werkt

  Wanneer u het niet eens bent met de WOZ-beschikking of met één of meer aanslagen, kunt u bezwaar maken. Dit doet u bij de heffingsambtenaar van de gemeente Baarn. Dit noemen we een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet door de gemeente zijn ontvangen. U vindt de datum van dagtekening op het aanslagbiljet.

  U kunt uw bezwaarschrift mondeling toelichten

  Wilt u uw bezwaar graag mondeling toelichten voordat er een uitspraak wordt gedaan? Dan kunt u dit aangeven in uw bezwaarschrift. De heffingsambtenaar van de gemeente Baarn nodigt u dan uit voor een gesprek.

  Wat u kunt doen als u het niet eens bent met de uitspraak

  Bent u het niet eens met de uitspraak die u op uw bezwaarschrift hebt ontvangen? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening een beroepschrift indienen. U vindt de datum van dagtekening op de brief waarin de uitspraak staat. Uw beroep dient u in bij de Rechtbank in Utrecht. Uw beroepschrift kunt u sturen naar: Rechtbank Utrecht, Sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

 • Wat moet ik doen

  Via onderstaande knop kunt u digitaal bezwaar maken:

  Online bezwaar maken met DigiD

  Het schriftelijk bezwaar zendt u naar de heffingsambtenaar van de gemeente Baarn, Postbus 1003, 3740 BA Baarn.

  Zet in uw bezwaar de volgende informatie:

  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

  Wanneer iemand anders namens u het bezwaarschrift indient, dan moet u diegene een volmacht verlenen.

 • Hoe lang het duurt

  De gemeente beslist voor 31 december van het kalenderjaar over uw bezwaarschrift. Behalve als u het bezwaar hebt ingediend in de laatste zes weken van het jaar. Dan beslist de gemeente uiterlijk na zes weken. De gemeente kan deze termijn in bepaalde situaties verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

 • Kosten

  Het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente is gratis.

  Gaat u in beroep bij de rechtbank, dan kost dat wel geld. De griffie van de rechtbank kan u vertellen over de hoogte van het bedrag en hoe u kunt betalen.

 • Contact

  Voor al uw vragen over de aanslag, hoogte van de WOZ waarde, taxatieverslag, bezwaar, betalingen, automatische incasso en kwijtschelding kunt u op de volgende dagen bellen naar telefoonnummer (035) 54 81 611:

  Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
  Van 8.00 uur tot 12.00 uur
  Van 13.00 uur tot 16.00 uur

  Vrijdag
  Van 8.00 uur tot 12.00 uur

 • Aanvullende informatie

  Het is niet mogelijk bezwaar te maken tegen de hoogte van een tarief. Als u een bezwaarschrift indient, moet u de belasting wel gewoon betalen. Ook de automatische incasso gaat gewoon door.

 • Gerelateerd