Bezwaar maken

 • Wat is het

  Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente.
  Voorbeelden zijn:

  • u wilt een vergunning, maar die is geweigerd
  • er wordt een boom gekapt, maar u vindt dat die moet blijven staan
  • uw buren hebben een vergunning om iets bouwen en u bent het daar niet mee eens.
 • Wat moet ik doen

  U kunt dan online een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Let er op dat u tijdig bezwaar indient. De termijn staat vermeld in het besluit.

  Direct regelen via DigiD

  Bezwaar maken tegen een besluit (met DigiD)

  Bezwaar maken tegen een besluit (met eHerkenning)

  U kunt ook per gewone brief bezwaar maken:

  • voorzie uw brief van uw naam, adres en de datum
  • geef aan tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • leg uit waarom u het niet eens bent met het besluit
  • zet uw handtekening onder de brief
  • stuur uw brief aan burgemeester en wethouders van Baarn, Postbus 1003, 3740 BA te Baarn

  Besluiten van Uitvoeringsorganisatie Baarn Bunschoten Soest

  Bent u het niet eens met een besluit van de Uitvoeringsorganisatie Baarn Bunschoten Soest?
  Stuur dan een brief naar:
  p/a college van burgemeester en wethouders
  Postbus 2000
  3760 CA Soest

  Voor meer informatie: https://www.bbsuo.nl/bezwaar-indienen/

 • Openbare documenten